Medarbetarstrategier: Så ska du attrahera och behålla rätt kompetens

Tillgång till rätt kompetens på rätt plats är avgörande för att nå dina strategiska mål

Vad som är rätt kompetens för framtiden förändras snabbt och förmågan att effektivt kunna attrahera, utveckla och förvalta kompetens och talang är därmed en allt viktigare konkurrensfördel.

Effektiva medarbetarstrategier handlar om att snabbt kunna utvärdera vilken kompetens verksamheten behöver attrahera, utveckla, förvalta eller låna idag och i morgon. Inledningsvis behöver du identifiera dina kompetensbehov genom strategisk kompetensplanering. Därefter behöver du ett medarbetarerbjudande som attraherar målgrupperna på arbetsmarknaden till din verksamhet. Här gäller det att förstå vad olika målgrupper attraheras av hos en arbetsgivare; är det ett förmånligt kompensationspaket, mer semester, social samhörighet eller innovativ kultur? Kom ihåg att medarbetarna ser arbetsgivarens hållbarhetsagenda och sociala engagemang som viktiga aspekter - de flesta vill arbeta för verksamheter som bidrar till en bättre värld.

Tänk på att själva medarbetarupplevelsen bör motsvara dina nya medarbetares behov och förväntningar. Lika viktigt som vad du som arbetsgivare erbjuder dina medarbetare, lika viktigt är också de förväntningar som du har på dem och hur de förväntas bidra till verksamhetens framgång. Målstyrning och kompetensutveckling är två viktiga verktyg i detta arbete. 

En engagerad medarbetare är mer motiverad att leverera en positiv kundupplevelse. Företag som fokuserar på medarbetarupplevelsen har lägre personalomsättning, högre produktivitet och har lättare att attrahera nya talanger.

kollegor diskuterar medarbetarstrategier

Vi hjälper dig med

  • Strategisk kompetensplanering
  • Medarbetarerbjudande (Employee Value Proposition)
  • Medarbetarupplevelse (Employee Experience)
  • Kompetensutveckling via reskilling eller upskilling
  • Utveckling av ditt totala kompensationspaket (Total Rewards)
  • Talang- och medarbetarprocesser (Performance Management)
  • Utveckling av en hållbar medarbetarstyrka (People in ESG/ Sustainable workforce)

Strategisk kompetensplanering

Så ska du säkerställa att du har rätt kompetens i framtiden

Med strategisk planering som utgår ifrån analys och datadrivna insikter når du stora framgångar. När företag förbereder sig för framtidens arbetskraft måste de ta hänsyn till demografiska förändringar, digitaliseringen och en global ekonomisk osäkerhet. Utmaningarna är komplexa så det gäller att så tidigt som möjligt arbeta med rätt verktyg.

PwC:s metod Strategic Workforce Planning (SWP) analyserar din nuvarande arbetsstyrka och framtida efterfrågan på rätt kompetens. Strategisk kompetensplanering kan sträcka sig från en periodisk granskning av resurskraven till ett proaktivt tillvägagångssätt som identifierar framtida risker och behov.

Vi hjälper dig att identifiera dina affärsbehov och levererar en konkret analys av arbetskraftsutbud med fokus på data, teknik, mätning och rapportering.

Utveckla en effektiv medarbetarupplevelse

Det räcker inte med ett julkort för att dina medarbetare ska trivas

Dina medarbetare har dussintals interaktioner varje dag: med tekniken, på sociala medier, med ledare, kollegor och vänner. Var och en av dessa interaktioner bidrar till deras totala upplevelse av arbetsplatsen. Därför bör du ha en helhetsbild när du arbetar med medarbetarupplevelser.

Börja med att koppla företagets syfte till vad individer gör på jobbet. Se till att dina medarbetare förstår och känner sig delaktiga i hela verksamheten och att de spelar en viktig roll, inte bara i verksamheten utan även i samhället. Skapa en förtroendekultur, där ledare föregår med gott exempel och inspirerar medarbetarna, samtidigt som de ser till att företagets syfte är tydligt i alla lägen.

En kultur som är mångsidig och inkluderande där ledare föregår med gott exempel kan inspirera och höja motivationen hos medarbetare att vilja sikta mot högre kvalitet i arbetet.


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Head of People & Organisation, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 55

Trine Bø-Pedersen

Trine Bø-Pedersen

Rådgivare medarbetarstrategier, PwC Sverige

Tel 0707-79 39 35

Följ oss i sociala medier