Transaktionscykelns olika faser utifrån ett HR-perspektiv

kvinna och man diskuterar transaktionscykeln ur ett HR-perspektiv

Fokus på förberedelse är avgörande för företagsvärderingen och för att nå de strategiska målen. En väl avvägd kommunikations- och förändringsplan längs hela transaktionscykeln är grunden för en effektiv separation eller integration.

Transaktionscykeln spänner hela vägen från det att säljaren förbereder verksamheten för försäljning och öppnar upp för process för köpare att titta närmare på verksamheten, till att parterna ingår köpeavtal. Fasen att stänga affären påbörjas med efterföljande arbete som även kan innebära att integrera den förvärvade verksamheten i köparens befintliga verksamhet. Men det gäller att göra rätt längs hela transaktionscykeln, annars kan värden gå förlorade. I PwC:s studie "Creating Value Beyond The Deal" uppger 82 procent av företagen som förlorade signifikanta värden i sin senaste transaktion att de tappade mer än 10 procent av det förvärvade företagets nyckelpersoner till följd av transaktionen. Så hur ska du undvika dessa förluster?
 

"I PwC:s studie “Creating Value Beyond The Deal” uppger 82 procent av företagen som förlorade signifikanta värden i sin senaste transaktion att de tappade mer än 10 procent av det förvärvade företagets nyckelpersoner till följd av transaktionen. Så hur ska du undvika dessa förluster?"

Säkerställ att du har rätt personal

I den inledande fasen av transaktionen där du som säljare förbereder verksamheten för försäljning är det viktigt att säkerställa att du har rätt personal för att uppnå de strategiska målen. Vidare bör du ha kartlagt nyckelpersoner som är kritiska för att verksamheten ska kunna bedrivas. Detta är någonting som en köpare kommer titta närmare på eftersom köparen kommer vara intresserad av att säkerställa driften över tid. Så redan i detta skede blir incitamentsprogram och medarbetarförmåner högaktuella. Det gäller att förstå bakgrunden kring vissa förmåner; en extern part kanske inte nödvändigtvis ser förmånerna som viktiga, men de kan vara något som den anställde sätter stort värde på.

Kom ihåg, en förmån behöver inte nödvändigtvis handla om kronor och ören, men kan likväl anses vara extremt viktig för en medarbetare. Säljaren i en transaktion måste också så tidigt som möjligt identifiera risker kring HR-organisationen och personal som kan påverka köpeskillingen. Som köpare är det också bra att i ett tidigt skede analysera hur man tänker sig driva företaget framöver och skapa sig en förståelse för vilken påverkan det kan ha på kostnaden.
 

Arbeta med förändringsagenter

Alla transaktioner och ägarbyten innebär någon form av förändring. Det kan vara organisatorisk förändring, förändring i företagskultur eller fysiskt byte av arbetsplats. Sådana förändringar kan lätt leda till att personalen börjar fundera kring framtiden. Oron hos anställda behöver tas på allvar genom konkreta handlingsplaner för hur man som säljare bemöter detta. Här blir än en gång kommunikationen en otroligt viktig faktor. 

Människan är ett flockdjur. När väl några anställda valt att lämna är risken stor att även andra medarbetare gör samma sak. Det är såklart olyckligt då potentiella köpare kan komma att överväga att backa ur processen. Vi rekommenderar ofta våra kunder att identifiera och arbeta med förändringsagenter, det vill säga nyckelpersoner, informella ledare och tongivande medarbetare i verksamheten som har kollegornas öron och förtroende.

Man kan formulera infomail och hålla hur många stormöten som helst. Men det är när medarbetare får informationen horisontellt istället för vertikalt som den tycks fastna. Ryktesspridning och falsk information är vanligt förekommande, men går att stävja med nämnda förändringsagenter som har organisationens förtroende. Kom ihåg: dina medarbetare är normalt sett inte rädda för själva förändringen, de är dock rädda för den osäkerhet som kan uppstå. Denna oro kan du undvika genom effektiv kommunikation.
 

"Vi rekommenderar ofta våra kunder att identifiera och arbeta med förändringsagenter, det vill säga nyckelpersoner, informella ledare och tongivande medarbetare i verksamheten som har kollegornas öron och förtroende."

Kontakta oss

Zakarias Challis

Zakarias Challis

Management Consulting, PwC Sverige

Tel 0702-84 95 72

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner, M&A Integration & Carve-out, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier