New world. New skills.

Upskilling for a digital world

Vi stärker våra digitala kunskaper till nytta för oss själva, våra kunder och samhället i stort

Initiativet New world. New skills. omfattar samtliga över 284 000 medarbetare i 155 länder i det globala nätverket. Syftet är att stärka våra kunskaper och förmågor inom digitala ämnen och tekniker för att se till att vi är relevanta både idag och i framtiden. Genom att kompetensutveckla oss själva digitalt, kan vi på ett bättre sätt hjälpa våra kunder med deras egen digitala transformation.

Arbetsmarknaden är i ständig förändring, och det blir allt svårare för både företag och individer att gå i takt med den digitala revolutionen. Effekterna börjar först nu slå igenom på bred front, och klyftan växer mellan individens kompetens och de färdigheter som företag och samhälle behöver. Genom det här programmet hoppas vi även kunna påverka miljontals människor via vårt globala nätverk, våra kunder och genom vårt samhällsengagemang – samt nästa generation via relationer med skolor och lärare. 

Digitalisering och ökad automatisering transformerar redan både näringsliv och samhälle, och pandemin har ökat takten i den utvecklingen. För PwC är det här ett strategiskt fokusområde med flera dimensioner. Vår utgångspunkt är att det är kombinationen av ny teknik och mänskliga relationer som skapar ett större värde i den digitala eran.
 

Playback of this video is not currently available

I den här tolv minuter långa dokumentären ger akademiker, NGO:er (icke-statliga organisationer), beslutsfattare, företagsledare och globala PwC-ledare sin syn på varför upskilling för en digital värld är en högprioriterad fråga för samhälle, organisationer och regeringar.

Redan före pandemin oroade sig många företag över att hitta rätt kompetens framåt. Nu blir detta i kombination med hög anpassningsförmåga helt avgörande för att lyckas, eller ens finnas kvar. Sammanfattningsvis gör det här “digital upskilling” och kontinuerligt lärande mer relevant än någonsin, eftersom det i slutänden handlar om att alla ska kunna leva, lära, arbeta och delta i den digitala världen.

För att tillgodose framtidens behov satsar PwC både globalt och i Sverige på det stora kunskapslyftet New world. New skills. för alla våra medarbetare. Det innebär att vi kompetensutvecklar oss i digitala ämnen och tekniker för att på bästa sätt möta framtidens behov.

Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige

Digital Fitness App gratis för alla

Med anledning av covid-19-situationen lanserade vi under våren 2020 kampanjen “Digital Fitness for the World” inom ramen för New world. New skills. Den innebär att allmänheten kostnadsfritt får ta del av vår app, Digital Fitness Assessment, under ett helt år ända fram till juli 2021. Appen innehåller inspiration och kunskap om nya tekniker, digital transformation, innovation, datadrivna arbetssätt samt ledarskap och samverkan. Användaren utvecklar sin egen ”digitala fitness” i form av en personlig läroplan, genom att läsa, titta på eller lyssna på innehåll inom över 60 olika ämnen. 

Playback of this video is not currently available

1:08

Digital Fitness App

Våra initiativ

Vårt partnerskap med UNICEF

Vi vill minska kompetensgapet hos ungdomar i utsatta delar av världen

PwC har ingått ett partnerskap med UNICEF inom ramen för Generation Unlimited i syfte att underlätta övergången från skola till arbete för 1,8 miljarder ungdomar fram till år 2030. Genom att kombinera våra erfarenheter, kompetenser och resurser har vi möjlighet att ge ungdomar tillgång till rätt kunskap, förmågor och möjligheter i den digitala världen och hjälpa dem in på arbetsmarknaden. Läs mer om initiativet på den globala PwC-webbsidan.
 

View more

Vår digitala story

Vår digitala utveckling skapar insikter och kundvärde

Den snabba digitaliseringen kräver delvis helt nya förmågor både hos oss och våra kunder, men också i samhället generellt – därför behöver vi börja på insidan med att upskilla oss själva. Vårt syfte att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem förutsätter att vi i grunden förstår vilka utmaningar och möjligheter våra kunder står inför, samt hur digitaliseringen och globaliseringen påverkar samhället och stöper om förutsättningarna i hela näringslivet. New world. New skills. är vårt svar på denna utmaning.

Vi satsar stort på att leda den tekniska utvecklingen i vår egen bransch. Vi standardiserar och automatiserar många interna processer för ökad kvalitet och effektivitet – det innebär också att våra medarbetare kan fokusera på mer stimulerande, utvecklande och värdeskapande arbetsuppgifter. Med stöd av våra digitala verktyg kan vi ge våra kunder nya insikter i realtid och samverka digitalt när det gäller att inhämta, analysera och dra slutsatser från data.

Men det handlar inte bara om teknik och verktyg, utan även om ledarskap, nya agila arbetssätt, innovationsledning, ett mer upplevelsebaserat synsätt, med mera. Vår utgångspunkt är att en kombination av ny teknik och mänskliga relationer är det som adderar värde i den digitala eran.
 

View more

Covid-19 och digitalisering

Pandemin gjorde digital kunskap mer aktuell än någonsin

Under pandemin har det skett en en explosion i utvecklingstakten till ett mer digitalt samhälle, och vår kunskapssatsning är mer relevant än någonsin. Utvecklingen skapar nya behov hos våra kunder, bland annat inom områden som cyber- och it-säkerhet, men kunderna har också behov av att utveckla sina affärsmodeller och erbjuda en mer digital kundupplevelse. 

För att möta de förändrade behoven har vi under de senaste åren utvecklat vårt tjänsteerbjudande bland annat inom Experience Consulting och cyberområdet. Vi har också fokuserat på att effektivisera och förenkla vår kundleverans genom digitala lösningar. Den utvecklingen fortsätter nu med full fart. För att ytterligare möta framtidens behov satsar vi nu på att kompetensutveckla oss själva kring digitala ämnen och tekniker för att på bästa sätt möta framtidens behov.

Digital Fitness-kampanjen är ett exempel på hur vi använder vårt kunskapslyft för att fler ska kunna känna sig trygga i den digitala förändringen.

 Läs mer om Digital Fitness App

View more

Kontakta oss

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Chief Digital Officer, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Christina Lindskog

Christina Lindskog

Programansvarig New world. New skills, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier