Arbetsrätt

PwC Legal har specialistkompetens inom kommersiell arbetsrätt. Vi hjälper noterade och onoterade bolag på såväl den svenska som den internationella marknaden.

Vi erbjuder arbetsrättslig rådgivning i samband med transaktioner, carve outs, verksamhetsförändringar och transformationer men även vägledning i frågor relaterade till etableringar, utsändningar, och rådgivning för bolag i "stressade miljöer". 

Rådgivningen omfattar en rad olika områden, till exempel:

  • Företagsöverlåtelser och omstruktureringar, (till exempel vid svenska och/eller internationella  försäljningar av företag, rörelser, separation av verksamhet "carve outs")
  • HR due diligence 
  • ESG due diligence 
  • Anställningsavtal och policy (till exempel i samband med en börsintroduktion, eller harmonisering i samband med transaktioner) 
  • Utredningar kopplade till organisationsförändringar, arbetsmiljö, visselblåsning 
  • Vägledning i löpande eller specifika frågor hos ledning eller HR 
  • Utsändning (personal som flyttar till/från Sverige)
  • Anlitande av underentreprenörer (svenska eller utländska)
  • Rådgivning vid etablering i Sverige eller i andra länder

 
 

kollegor diskuterar arbetsrätt

Kontakta oss

Lotta Abrahamsson

Lotta Abrahamsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 80

Följ oss i sociala medier