Arbetsrätt

PwC Legal har stor erfarenhet och specialistkompetens inom kommersiell arbetsrätt. Vi har ett nära samarbete med våra kunder som består av noterade och onoterade bolag på såväl den svenska som den internationella marknaden.

Vi erbjuder arbetsrättslig rådgivning i samband med transaktioner, carve outs, verksamhetsförändringar och transformationer men även vägledning i frågor relaterade till etableringar, utsändningar, och rådgivning för bolag i "stressade miljöer". Utgångspunkten är varje kunds unika behov och målet är att ta ett helhetsgrepp om frågorna för att hitta den bästa möjliga lösningen. 

Rådgivningen omfattar en rad olika områden, till exempel:

  • Företagsöverlåtelser och omstruktureringar, (till exempel vid svenska och/eller internationella  försäljningar av företag, rörelser, separation av verksamhet "carve outs")
  • HR due diligence 
  • ESG due diligence 
  • Anställningsavtal och policy (till exempel i samband med en börsintroduktion, eller harmonisering i samband med transaktioner) 
  • Utredningar exempelvis kopplade till organisationsförändringar, arbetsmiljö, visselblåsning 
  • Vägledning och stöd till bolaget i löpande eller specifika frågor hos ledning eller HR 
  • Utsändning (personal som flyttar till/från Sverige)
  • Anlitande av underentreprenörer (svenska eller utländska)
  • Rådgivning vid etablering i Sverige eller i andra länder

I våra uppdrag arbetar vi ofta över gränserna i integrerade team med andra specialister där vi tillsammans kan erbjuda en helhetslösning till våra kunder.
 

kollegor diskuterar arbetsrätt

Kontakta oss

Lotta Abrahamsson

Lotta Abrahamsson

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 80

Följ oss i sociala medier