Rådgivning inom arbetsrätt

PwC hjälper noterade och onoterade bolag med kommersiell arbetsrätt

Vi erbjuder arbetsrättslig rådgivning i samband med transaktioner, carve outs, verksamhetsförändringar och transformationer men även vägledning i frågor relaterade till etableringar, utsändningar, och rådgivning för bolag i "stressade miljöer".

kollegor diskuterar arbetsrätt

Hur kan vi hjälpa dig?

  • Företagsöverlåtelser och omstruktureringar (till exempel vid internationella  försäljningar,"carve outs"), downsizing) inklusive projektledning och implementeringsfas 

  • HR due diligence 

  • ESG due diligence 

  • Anställningsavtal och policys i samband med börsintroduktioner eller transaktioner 

  • Utredningar kopplade till organisationsförändringar, arbetsmiljö eller visselblåsning

  • Vägledning och stöd till bolaget i löpande eller specifika frågor hos ledning eller HR 

  • Utsändning (personal som flyttar till/från Sverige)

  • Anlitande av underentreprenörer

  • Rådgivning vid etablering

  • I våra uppdrag arbetar vi ofta över gränserna i integrerade team med andra specialister där vi tillsammans kan erbjuda en helhetslösning till våra kunder.

Kontakta oss

Lotta Abrahamsson

Lotta Abrahamsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 80

Följ oss i sociala medier