Bolagsstyrning och regelefterlevnad

Bolagsstyrning, regulatoriska frågor och riskhantering har under lång tid blivit allt viktigare vilket medfört att styrelsens och verkställande ledningens ansvar aldrig har varit större eller bredare än i dag.

Att driva affärsverksamhet har aldrig tidigare förknippats med så stora och så många risker. En ständig utveckling och förändring av regelverken gör det viktigt att  vara uppdaterad och beredd att agera för att efterleva såväl aktuella externa regelverk som etiska och interna riktlinjer. Vi har stor kunskap om de ökade kraven på regelefterlevnad och riskhantering. I kombination med ett stort intresse för kundernas affärer och vår juridiska kompetens kan vi kan bistå med strategisk rådgivning, riskbedömningar, implementering av och utbildning om nya regelverk, m.m. Vårt team består av jurister samt skatte- och regelverksspecialister som bidrar med kvalificerad och heltäckande rådgivning inom området.
 

Inom bolagsstyrning och regelefterlevnad erbjuder vi:

  • Rådgivning om styrelsearbete och styrelsens ansvar
  • Rådgivning om regelverk och regelefterlevnad
  • Utbildning av styrelse och verkställande ledning
  • Hantering och uppföljning av regelefterlevnad och rapportering
  • Rådgivning vid förändring av verksamheten (till exempel vid transaktioner och omstruktureringar) 
  • Upprättande av styrelseprotokoll och interna riktlinjer (till exempel styrelsens arbetsordning och vd-instruktion)
     

Kontakta oss

Martin Morén Jönsson

Martin Morén Jönsson

Ansvarig partner Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0703-26 65 04

Martin Ahlbeck

Martin Ahlbeck

Director, Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 10

Följ oss i sociala medier