Fastighetsjuridik och fastigheter

PwC:s fastighetsteam arbetar nära tillsammans med sina kunder vid fastighetstransaktioner. Våra kunder kan vara såväl ägare och investerare som långivare.

Fastighetsteamet består av ett stort antal erfarna rådgivare i form av jurister, revisorer, analytiker, skatte- och Corporate Finance-specialister. Detta gör att vi kan ge väl underbyggda och affärsmässiga råd även i de mest utmanande affärssituationerna. Vi har erfarenhet av komplexa transaktioner som kräver samarbete mellan specialister inom olika områden. Vårt mål är alltid att tillföra stort värde och att finna den bästa lösningen för våra kunders verksamhet.

Inom rådgivningsområdet fastigheter och fastighetsjuridik hjälper vi er med: 

  • Rådgivning inför förvärv och försäljning

  • Legal due diligence 

  • Omstruktureringar 

  • Rådgivning omfinansiering och legalt stöd vid förhandlingar

  • Sale & Lease back-transaktioner

  • Fastighetsutvecklingsprojekt – Exemplvis sälja fastighet till bostadsrättsförening

  • Översyn av ägarstrukturer och säkerheter

  • Rådgivning om regelverk, strategi, realisering av fastighetsvärden, kostnadsreduceringar, hantering av hyresavtal, m.m.

Kontakta oss

Jakob Raihle

Jakob Raihle

Senior Manager, ansvarig Legal fastigheter, PwC Sverige

Tel 010-2129318

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp?

Fyll i formuläret om du vill ha hjälp med affärsjuridisk rådgivning

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide