Fastigheter och fastighetsjuridik

PwC:s fastighetsteam arbetar nära tillsammans med sina kunder vid fastighetstransaktioner. Våra kunder kan vara såväl ägare och investerare som långivare.

Fastighetsteamet består av ett stort antal erfarna jurister, revisorer, analytiker, skatte- och Corporate Finance-specialister. Detta gör att vi kan ge väl underbyggda och affärsmässiga råd även i de mest utmanande affärssituationerna. Vi har stor erfarenhet av komplexa transaktioner som kräver omfattande samarbete mellan specialister inom olika områden. Vårt mål är alltid att tillföra stort värde och att finna den bästa lösningen för våra kunders verksamhet.

 

Inom fastighetsområdet erbjuder PwC Legal följande: 

  • Rådgivning inför förvärv och försäljning
  • Legal due diligence 
  • Omstruktureringar 
  • Rådgivning omfinansiering och legalt stöd vid förhandlingar
  • Sale & Lease back-transaktioner
  • Bostadsrätt – Sälja fastighet till bostadsrättsförening
  • Översyn av ägarstrukturer och säkerheter
  • Rådgivning om regelverk, strategi, realisering av fastighetsvärden, kostnadsreduceringar, hantering av hyresavtal, m.m.

Kontakta oss

Patric Forsell

Ansvarig Partner PwC Legal , PwC Sverige

Tel 0709-29 52 09

Jakob Raihle

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 010-2129318

Följ oss i sociala medier