Juridik inom offentlig sektor

PwC erbjuder juridisk rådgivning, granskning, projektledning och utbildning inom juridiska områden som berör kommunal verksamhet/sektor.

Vi stödjer kommuner, landsting samt dess samverkansorgan och bolag att belysa viktiga frågor och att hantera allt ifrån enskilda komplicerade ärenden och utredningar, författande av styrdokument, avtal och utredningar och genomförande av organisationsförändringar till strategisk rådgivning kring den kommunalrättsliga situationen.

PwC Legals team hjälper er gärna med:

 • Ägarstyrning och strukturer

 • Organisationsfrågor och omstruktureringar

 • Ärenden och frågor som rör myndighetsutövning

 • Ärenden och frågor kring offentlighet och sekretess

 • Offentlig upphandling och interna inköp (in house-reglerna)

 • Entreprenader och markfrågor

 • Kommunala bolagsfrågor, styrelsefrågor och formalia

 • Statligt stöd och kompetensfrågor

 • Särskilda händelser, oegentligheter, jäv, oberoendefrågor

 • Ärendehantering, ärendeprocesser och förankringsprocesser

 • Styrdokument som reglementen, arbetsordningar, delegationsordningar, avtal, riktlinjer och policys

 • Mandatfördelning, valsamverkansöverenskommelser

 • Formaliafrågor styrelser och nämnder

 • Rollfördelning förtroendevalda och tjänstepersoner

 

Rättsområden

 • Kommunalrätt

 • Förvaltningsrätt

 • Offentlighet och sekretess

 • Associationsrätt

 • Offentlig upphandling

 • Entreprenadrätt

 • Kommunal bolagsrätt

 • EU-rätt (primärt statsstöd)

Kontakta oss

Oscar Arnell

Jurist, ansvarig Legal offentlig sektor, PwC Sverige

Tel 072-880 94 87

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp?

Fyll i formuläret om du vill ha hjälp med affärsjuridisk rådgivning

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide