Juridik inom offentlig sektor

PwC erbjuder juridisk rådgivning, granskning, projektledning och utbildning inom juridiska områden som berör kommunal verksamhet/sektor.

Vi stödjer kommuner, landsting samt dess samverkansorgan och bolag att belysa viktiga frågor och att hantera allt ifrån enskilda komplicerade ärenden och utredningar, författande av styrdokument, avtal och utredningar och genomförande av organisationsförändringar till strategisk rådgivning kring den kommunalrättsliga situationen.

PwC Legals team hjälper er gärna med:

 • Ägarstyrning och strukturer

 • Organisationsfrågor och omstruktureringar

 • Ärenden och frågor som rör myndighetsutövning

 • Ärenden och frågor kring offentlighet och sekretess

 • Offentlig upphandling och interna inköp (in house-reglerna)

 • Entreprenader och markfrågor

 • Kommunala bolagsfrågor, styrelsefrågor och formalia

 • Statligt stöd och kompetensfrågor

 • Särskilda händelser, oegentligheter, jäv, oberoendefrågor

 • Ärendehantering, ärendeprocesser och förankringsprocesser

 • Styrdokument som reglementen, arbetsordningar, delegationsordningar, avtal, riktlinjer och policys

 • Mandatfördelning, valsamverkansöverenskommelser

 • Formaliafrågor styrelser och nämnder

 • Rollfördelning förtroendevalda och tjänstepersoner

 

Rättsområden

 • Kommunalrätt

 • Förvaltningsrätt

 • Offentlighet och sekretess

 • Associationsrätt

 • Offentlig upphandling

 • Entreprenadrätt

 • Kommunal bolagsrätt

 • EU-rätt (primärt statsstöd)

Kontakta oss

Oscar Arnell

Senior Manager/Jurist, PwC Sverige

Tel 072-880 94 87

Mathias Westergaard-Nielsen

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 072-880 95 18

Charlie Lindström

Senior Associate, PwC Sverige

Tel 072-995 26 75

Följ oss i sociala medier