Juridisk rådgivning inom offentlig sektor

PwC erbjuder juridisk rådgivning, granskning, projektledning och utbildning inom juridiska områden som berör kommunal verksamhet och offentlig sektor.

​​​​​​​Vi stödjer kommuner, regioner samt dess samverkansorgan och bolag i allt från enskilda komplicerade ärenden och rättsområden, utredningar och genomförande av omstruktureringar och samverkanslösningar, bolagiseringar/avbolagiseringar till särskilda händelser och misstänkta oegentligheter. Vi bistår också med generella regelefterlevnadsfrågor, författande av avtal och styrdokument samt med strategisk rådgivning kring den kommunalrättsliga situationen.

Vår erfarenhet inom den offentliga sektorn täcker ett brett spektrum av frågor och kunder. Uppdragen får vi från såväl myndigheter och kommuner som statliga och kommunala bolag. Arbetet sker alltid i nära samarbete med kunden, vilket gör det möjligt att effektivt lära känna kundens unika verksamhet. På så vis kan vi anpassa rådgivningen optimalt till den särskilda situationen.

Vi har inte bara den nödvändiga juridiska spetskompetensen, utan kombinerar denna med ett genuint intresse för den aktuella branschen. Detta gör att vi alltid kan garantera både svenska och internationella kunder rådgivning av högsta klass.
 

kollegor diskuterar juridik inom offentlig sektor

Kontakta oss

Mathias Westergaard-Nielsen

Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 18

Följ oss i sociala medier