Kapitalmarknad

PwC Legal har en bred erfarenhet inom kapitalmarknads- och aktiemarknadsrättsliga frågor. I vårt dagliga arbete arbetar vi nära marknaden och typklienterna består av bolag eller ägare till bolag som är eller planerar att bli börsnoterade men även onoterade bolag samt svenska och internationella företag som önskar vägledning i frågor relaterade till kapitalmarknads- eller aktiemarknadsrätten. 

Som specialister inom kapital- och aktiemarknadsrätten hjälper vi våra kunder med en rad olika frågor där vi kan ta ett helhetsgrepp och hjälpa kunden från ax till limpa i deras projekt. Vårt arbete omfattar en rad olika tjänster och frågor som inte sällan angränsar till varandra, det kan röra sig om allt från frågor om:

  • Kapitalanskaffningar/nyemissioner (exempelvis i samband med en börsintroduktion),

  • Incitamentsprogram, 

  • Bolagsstyrningsfrågor (corporate governance), 

  • Take-over regler (publik M&A) 

  • God sed på aktiemarknaden, 

  • Bolagsstämmor, till

  • Vägledning till bolaget eller ägarna relaterat till MAR och insiderregler. 

I våra uppdrag arbetar vi ofta över gränserna med integrerade team inom PwC där vi tillsammans kan erbjuda ett helhetserbjudande och en sömlös produkt till kunden.

 

kollegor diskuterar kapitalmarknadsrätt

Kontakta oss

Martin Morén Jönsson

Martin Morén Jönsson

Ansvarig partner Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0703-26 65 04

Martin Ahlbeck

Martin Ahlbeck

Director, Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 10

Följ oss i sociala medier