Legal Due Diligence

En företagsundersökning är inte komplett utan en legal genomlysning. Våra specialister ger dig en skräddarsydd legal genomlysning anpassad efter just era behov. All juridik som på något sätt har påverkan på  affärsverksamhet kan bli del av granskningen. Resultatet av granskningen ger dig som köpare eller investerare ett beslutsunderlag och ligger även till grund för avtalsförhandlingen.

Till ditt förfogande står även specialister inom PwC:s globala nätverk.

Vanliga granskningsområden i en Legal Due Diligence är bland andra:

  • Associationsrättsliga handlingar

  • Avtal

  • Finansiella åtaganden 

  • Fastigheter och lokaler 

  • Immateriella rättigheter

  • Anställda

  • GDPR

  • Tillstånd

  • Konkurrensrättsliga frågor

  • Krav och tvister

kollegor diskuterar juridik inom offentlig sektor
Följ oss i sociala medier