Regulatoriska frågor

Alla organisationer står inför en rad regulatoriska frågor, oavsett storlek, bransch eller vilka kunder man vänder sig till. Regelverken är ofta komplexa och olika regelverk gäller ofta för olika typer av aktiviteter och tjänster. Dessutom förändras reglerna relativt ofta. 

Att hålla sig uppdaterad är därför en utmaning. Med vår erfarenhet från ett brett spektrum av branscher, sektorer och projekt ger vi er skräddarsydda kommersiella lösningar som är anpassade för er verksamhet. Exempel på branscher och områden där vi har mycket stor erfarenhet är bank, finans, värdepapper, försäkring och GDPR.

Vi arbetar med de regulatoriska frågorna utifrån flera perspektiv. Arbetet sker ofta i team som har förståelse för helheten och som samtidigt har den specialistkompetens som krävs. Det innebär att teamen kan bestå av experter från till exempel Legal, Deals, Tax, Risk Assurance/Digital Trust och Strategy Consulting. På det sättet säkerställer vi en smidig process, affärsfokus och regelefterlevnad för er verksamhet eller projekt.
 

kollegor diskuterar regulatoriska frågor

Kontakta oss

Martin Morén Jönsson

Martin Morén Jönsson

Ansvarig partner Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0703-26 65 04

Martin Ahlbeck

Martin Ahlbeck

Director, Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 10

Följ oss i sociala medier