Generativ AI / ChatGPT i din ansökan

Generativ AI / ChatGPT i din ansökan? Ja, på rätt sätt!

Generativa AI-verktyg som ChatGPT förändrar hur vi arbetar. Som en modern arbetsgivare välkomnar vi användningen av dessa verktyg, framför att förbjuda dem. Samtidigt är det viktigt att du som kandidat använder verktygen på ett sätt som faktiskt hjälper dig. Din jobbansökan är en chans både för dig som kandidat, och för oss som arbetsgivare, att se om det aktuella jobbet är rätt. Även om vi uppmuntrar dig att använda dessa verktyg, är det viktigt för oss att den verkliga personen bakom jobbansökan kommer fram under ansökningsprocessen. Här får du tips på hur du kan använda generativ AI till din fördel och en vägledning om när du får, eller inte får, använda dessa verktyg i ansökningsprocessen.

Så kan du använda generativ AI i ansökningsprocessen

 • Förberedelser: Använd verktygen till att göra research om branschen, företaget eller jobbet inför din jobbansökan eller intervju.
 • Utforska nya idéer: Få hjälp med att utforska nya idéer och vinklar till hur du kan skriva din jobbansökan eller presentera dig själv under intervjun på bästa sätt.
 • Förbättra och finputsa: Använd generativ AI till att förbättra strukturen och formuleringar eller för att förtydliga dina tankar och idéer.
 • Var autentisk: Din ansökan ska spegla vem du är och vi värdesätter att få ta del av dina personliga erfarenheter, perspektiv och färdigheter. Även om verktygen kan hjälpa dig med vissa delar så kan det inte ersätta dig som individ. Om du vill att din ansökan ska sticka ut kommer ett generiskt svar från ChatGPT inte att skilja dig från mängden.

Exempel på fördelaktig användning av generativ AI:

 • Brainstorma nya idéer och få hjälp att strukturera dina tankar inför rekryteringsprocessen.
 • Använd i din förberedelse för att lindra nerver och skapa en förståelse över kommande moment, som intervju eller rekryteringstest. Du kan till exempel be om att få typiska intervjufrågor för ett specifikt jobb.
 • Gör research om aktuella branschtrender och få hjälp att koppla ihop dessa med dina unika erfarenheter i din jobbansökan.
 • Få hjälp att kontrollera läsbarheten och tydligheten i dina texter.

Så bör du inte använda generativ AI i ansökningsprocessen:

 • Ersätt inte din personlighet: Dina personliga berättelser är vad som gör dig unik och att din ansökan skiljer sig ut bland alla andra.
 • Låt inte verktygen göra tester åt dig: Att framställa dig själv felaktigt kan leda till att du anställs för ett jobb som passar dig dåligt, ett resultat där ingen av parterna gynnas. Våra personlighetstester och utvärderingar är utformade för att hjälpa både dig och oss att avgöra om du passar för jobbet.

Exempel på fallgropar du bör undvika:

 • Kopiera inte in AI-genererade texter direkt i din jobbansökan utan att addera en personlig touch.
 • Använd inte generativ AI under ett rekryteringstest, eftersom att det skapar en felaktig bild av vem du är som person.
 • Använd inte generativ AI till att skapa svar under en digital intervju, det märks ofta genom svar som inte är unika och en framtoning som inte är personlig.

Din prestation under ansökningsprocessen ska återspegla dina verkliga förmågor och din potential. När du använder generativa AI-verktyg på rätt sätt kan det hjälpa dig att förbättra din ansökan och dina förberedelser inför rekryteringstester och intervjuer. Det kan inte, och bör inte, överskugga essensen av det som gör dig till rätt kandidat för jobbet. Kom ihåg att urvalsprocessen är lika mycket för dig, kandidaten, som för oss, arbetsgivaren.

Om du följer vägledningen kan du säkerställa att du får ut det mesta av generativa AI-verktyg under rekryteringsprocessen, samtidigt som du förbättrar din möjlighet att lyfta fram din unika identitet och dina erfarenheter.

Följ oss i sociala medier