Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Angående ändring av befintligt uppdragsavtal med anledning av DAC 6

2020-06-24

Mot bakgrund av de förändringar i skyldigheten att rapportera vissa typer av arrangemang som kan ge upphov till skatteförmåner - DAC 6-direktivet* - och som är under införande i Sverige och övriga länder i EU, har ÖPwC/PwC AB ("PwC Sverige") beslutat att med omedelbar verkan ensidigt efterge delar av kravet på iakttagande av sekretess som åvilar er i egenskap av uppdragsgivare enligt uppdragsavtalet.

Eftergiften innebär att ni är berättigade att i förhållande till andra rådgivare än PwC Sverige samt till svenska och utländska skattemyndigheter tillhandahålla information om de skattefördelar som kan uppnås som en följd av PwC Sveriges rådgivning. Sekretessen avseende andra delar av PwC Sveriges leverans består emellertid. Vad beträffar PwC Sveriges egen tystnadsplikt avseende er och er verksamhet kvarstår den oförändrad.

*Council Directive 2018/822 /EU of 25 May 2018 amending Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011

Följ oss i sociala medier