Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Fakta om PwC

PwC i Sverige och världen

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning, med 2 900 medarbetare runt om i hela landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 35 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 284 000 medarbetare i 155 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.
 

PwC:s vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende.

PwC:s syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem.

Gemensamma värderingar

Inom PwC-nätverket har vi en gemensam uppförandekod, Code of Conduct, som är gemensam för alla medarbetare. Koden innehåller affärsetiska principer och betonar vikten av att våra medarbetare alltid bär med sig ett gott förhållningssätt i frågor som rör till exempel mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljömässig hänsyn. Den bygger på våra kärnvärden integritet, skillnad, omsorg, samverkan och nyskapande. 

  • Vi agerar med integritet för det som är rätt och hållbart.
  • Vi gör skillnad genom att hjälpa våra kunder med perspektiv, beslutsfattande och genomförande i viktiga frågor.
  • Vi visar omsorg för våra kunder och kollegor, så att de får den trygghet och utveckling som de eftersträvar.
  • Vi samverkar över gränserna med en mångfald av talang som kombinerar kunskap, expertis och nyfikenhet.
  • Vi är nyskapande i vad och hur vi levererar, med kreativitet och teknologi som avgörande möjliggörare.
     

Agera med integritet.

Göra skillnad.

Visa omsorg.

Samverka.

Vara nyskapande.

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier