Fakta om PwC

PwC i Sverige och världen

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 3 000 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 24 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en community of solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 364 000 medarbetare i 152 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.
 

PwC:s vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende.

PwC:s syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem.

Gemensamma värderingar

Inom PwC-nätverket har vi en gemensam uppförandekod, Code of Conduct, som är gemensam för alla medarbetare. Koden innehåller affärsetiska principer och betonar vikten av att våra medarbetare alltid bär med sig ett gott förhållningssätt i frågor som rör till exempel mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljömässig hänsyn. Den bygger på våra kärnvärden integritet, skillnad, omsorg, samverkan och nyskapande. 

  • Vi agerar med integritet för det som är rätt och hållbart.
  • Vi gör skillnad genom att hjälpa våra kunder med perspektiv, beslutsfattande och genomförande i viktiga frågor.
  • Vi visar omsorg för våra kunder och kollegor, så att de får den trygghet och utveckling som de eftersträvar.
  • Vi samverkar över gränserna med en mångfald av talang som kombinerar kunskap, expertis och nyfikenhet.
  • Vi är nyskapande i vad och hur vi levererar, med kreativitet och teknologi som avgörande möjliggörare.
     

Agera med integritet.

Göra skillnad.

Visa omsorg.

Samverka.

Vara nyskapande.

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier