Historik

2005-12-15

Att känna till sin historia, sina rötter, skapar förståelse för den kultur som företaget har i dag. Kulturen både förvaltar vi och skapar ny gemensamt. Företagskulturen är avgörande för vår trivsel. Visste du att PwC har en företagshistorik som är över 150 år? 

Vår svenska historia

Öhrlings PricewaterhouseCoopers tillkom 1999 genom en fusion mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Price Waterhouse. Bakom dessa byråer finns följande historik:

Öhrlings Revisionsbyrå bildades 1933 av P O Öhrling. Reveko tillkom 1980 genom fusioner mellan ett antal mindre byråer i Stockholm och Göteborg. Under 1980-talet växte sig de båda byråerna mycket starka och tillhörde i slutet av decenniet de fem stora revisionsbyråerna i landet. Öhrlings och Reveko fusionerade 1989 och bildade då Öhrlings Reveko. 1995 ändrades namnet till Öhrlings Coopers & Lybrand.

Price Waterhouse etablerade sig i Sverige 1933 i samband med Kreugerkraschen. Företaget arbetade främst med utländska dotterbolag och behöll till stor del sin internationella profil fram till samgåendet med Öhrlings Coopers & Lybrand 1999. Fusionen ledde till bildandet av ett företag som omedelbart blev marknadsledande i Sverige inom sina verksamhetsområden.

Dessa verksamhetsområden är revision, riskhantering, redovisning, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning.

Vi är i dag 2 900 medarbetare på 33 kontor runt om i landet och fortsätter att växa starkt såväl organiskt som genom förvärv.
 

Vårt internationella släktträd

 • Global fusion 1998 mellan Coopers & Lybrand och Price Waterhouse leder till bildandet av världens största revisions- och konsultorganisation.
 • Coopers & Lybrand fusionerar 1990 med delar av Deloitte Haskins & Sells i ett antal länder i framför allt Europa.
 • Coopers & Lybrand (International) arbetar från och med 1973 globalt under ett gemensamt namn.
 • Öhrlings Revisionsbyrå inleder 1960 sitt samarbete med Coopers & Lybrand.
 • Cooper Brothers & Co fusionerar 1957 med firmorna i USA och bildar Coopers & Lybrand.
 • Robert H Montgomery, William M Lybrand, Adam Ross Jr och hans bror Edward Ross bildar 1898 Lybrand, Ross Brothers & Montgomery.
 • William Cooper etablerar 1854 sin praktik i London, vilken efter sju år blir Cooper Brothers & Co.
 • Price Waterhouse World Firm bildas 1982.
 • Price Waterhouse kommer till Sverige 1933 som första utländska revisionsbyrå.
 • Price, Waterhouse & Co bildas 1874 i London.
 • Price, Holyland och Waterhouse går samman 1865 i London.
 • Samuel Lowell Price sätter 1849 upp sin verksamhet i London.

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier