Historik

Att känna till sin historia, sina rötter, skapar förståelse för den kultur som företaget har i dag. Kulturen både förvaltar vi och skapar ny gemensamt. Företagskulturen är avgörande för vår trivsel. Visste du att PwC har en företagshistorik som är över 150 år? 

PwC:s svenska historia

Öhrlings PricewaterhouseCoopers tillkom 1999 genom en fusion mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Price Waterhouse. Bakom dessa byråer finns följande historik:

Öhrlings Revisionsbyrå bildades 1933 av P O Öhrling. Reveko tillkom 1980 genom fusioner mellan ett antal mindre byråer i Stockholm och Göteborg. Under 1980-talet växte sig de båda byråerna mycket starka och tillhörde i slutet av decenniet de fem stora revisionsbyråerna i landet. Öhrlings och Reveko fusionerade 1989 och bildade då Öhrlings Reveko. 1995 ändrades namnet till Öhrlings Coopers & Lybrand.

Price Waterhouse etablerade sig i Sverige 1933 i samband med Kreugerkraschen. Företaget arbetade främst med utländska dotterbolag och behöll till stor del sin internationella profil fram till samgåendet med Öhrlings Coopers & Lybrand 1999. Fusionen ledde till bildandet av ett företag som omedelbart blev marknadsledande i Sverige inom sina verksamhetsområden.

Dessa verksamhetsområden är revision, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning.

PwC valde 2018 att sälja affärsområdet för tjänsterna redovisning och lönehantering för att i stället fokusera på revision och affärsrådgivning. Med effekt från 1 juli 2018 erbjuds dessa tjänster från ett eget bolag under varumärket Aspia.

Vi är i dag 2 900 medarbetare på 33 kontor runt om i landet och fortsätter att växa starkt såväl organiskt som genom förvärv.
 

Vårt internationella släktträd

 • Global fusion 1998 mellan Coopers & Lybrand och Price Waterhouse leder till bildandet av världens största revisions- och konsultorganisation.
 • Coopers & Lybrand fusionerar 1990 med delar av Deloitte Haskins & Sells i ett antal länder i framför allt Europa.
 • Coopers & Lybrand (International) arbetar från och med 1973 globalt under ett gemensamt namn.
 • Öhrlings Revisionsbyrå inleder 1960 sitt samarbete med Coopers & Lybrand.
 • Cooper Brothers & Co fusionerar 1957 med firmorna i USA och bildar Coopers & Lybrand.
 • Robert H Montgomery, William M Lybrand, Adam Ross Jr och hans bror Edward Ross bildar 1898 Lybrand, Ross Brothers & Montgomery.
 • William Cooper etablerar 1854 sin praktik i London, vilken efter sju år blir Cooper Brothers & Co.
 • Price Waterhouse World Firm bildas 1982.
 • Price Waterhouse kommer till Sverige 1933 som första utländska revisionsbyrå.
 • Price, Waterhouse & Co bildas 1874 i London.
 • Price, Holyland och Waterhouse går samman 1865 i London.
 • Samuel Lowell Price sätter 1849 upp sin verksamhet i London.

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier