PwC:s koncernledning och styrelse

PwC ägs av 240 partners som är verksamma i företaget och är de som ansvarar för verksamheten. Partnerstämman – som är företagets högsta beslutande organ – har två ordinarie sammanträden per år.

Stämman utser styrelse, styrelseordförande, Territory Senior Partner och vd. Den utser också en aktieägargrupp och dess ordförande. Aktieägargruppen utgör valberedning och kontrollorgan i ägarrelaterade frågor. Styrelsen sammanträder fem till sex gånger per år och handlägger sedvanliga styrelsefrågor. Bolagets revisor redovisar sina iakttagelser vid ett av mötena. Endast partners som är verksamma i företaget och personalrepresentanter ingår i styrelsen.

 

Ledningsgrupp

 • Peter Nyllinge, VD och Territory Senior Partner
 • Peter Lundblad, vVD och COO
 • Johan Rippe, vVD och ansvarig marknadsfrågor
 • Pontus Tonning, ansvarig marknadsfrågor SME-bolag
 • Katarina Roddar, personaldirektör
 • Sofia Götmar-Blomstedt, ansvarig Revision
 • Oskar Ebbinghaus, ansvarig Consulting
 • Thomas Fossum, ansvarig Deals
 • Patrik Nissén, ansvarig Risk Advisory
 • Mikael Carlén, ansvarig Tax & Legal

Styrelse

Ordförande

 • Peter Clemedtson

Styrelseledamöter

 • Michael Bengtsson
 • Ella Bladh
 • Kajsa Boqvist
 • Anders Bryngelsson
 • Anna-Clara af Ekenstam
 • Magnus Svensson Henryson
 • Ann-Christine Hägglund
 • Magnus Johnsson
 • Inger Kollberg
 • Lena Salomon
 • Petra Stenqvist
 • Per Storbacka
 • Jessica Carragher Wallner
 • Magnus Willfors
 • Erik Ydremark

Kontakta oss

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier