PwC:s koncernledning och styrelse

PwC ägs av 205 partners som är verksamma i företaget och är de som ansvarar för verksamheten. Partnerstämman – som är företagets högsta beslutande organ – har två ordinarie sammanträden per år.

Stämman utser styrelse, styrelseordförande, Territory Senior Partner och vd. Den utser också en aktieägargrupp och dess ordförande. Aktieägargruppen utgör valberedning och kontrollorgan i ägarrelaterade frågor. Styrelsen sammanträder fem till sex gånger per år och handlägger sedvanliga styrelsefrågor. Bolagets revisor redovisar sina iakttagelser vid ett av mötena. Endast partners som är verksamma i företaget och personalrepresentanter ingår i styrelsen.

 

illis ledning och styrelse

Ledningsgrupp


Styrelse

Ordförande

Styrelseledamöter

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier