PwC:s koncernledning och styrelse

PwC ägs av 240 partners som är verksamma i företaget och är de som ansvarar för verksamheten. Partnerstämman – som är företagets högsta beslutande organ – har två ordinarie sammanträden per år.

Stämman utser styrelse, styrelseordförande, Territory Senior Partner och vd. Den utser också en aktieägargrupp och dess ordförande. Aktieägargruppen utgör valberedning och kontrollorgan i ägarrelaterade frågor. Styrelsen sammanträder fem till sex gånger per år och handlägger sedvanliga styrelsefrågor. Bolagets revisor redovisar sina iakttagelser vid ett av mötena. Endast partners som är verksamma i företaget och personalrepresentanter ingår i styrelsen.

 

Ledningsgrupp

 • Peter Nyllinge, vd
 • Johan Rippe, Markets Leader, vvd
 • Peter Lundblad, COO, vvd
 • Sofia Götmar-Blomstedt, tillträdande vd per 1 juli 2020
 • Katarina Roddar, personaldirektör
 • Pontus Tonning, delat ansvar för Assurance, Markets Leader SME
 • Helena Kaiser de Carolis, delat ansvar för Assurance
 • Patrik Nissén, ansvarig för Risk Advisory
 • Thomas Fossum, ansvarig för Deals
 • Peter Malmgren, ansvarig för Consulting
 • Mikael Carlén, ansvarig för Tax & Legal

Styrelse

Ordförande

 • Peter Clemedtson

Styrelseledamöter

 • Michael Bengtsson
 • Ella Bladh
 • Kajsa Boqvist
 • Anders Bryngelsson
 • Catarina Ericsson
 • Magnus Svensson Henryson
 • Ann-Christine Hägglund
 • Magnus Johnsson
 • Inger Kollberg
 • Lena Salomon
 • Petra Stenqvist
 • Per Storbacka
 • Jessica Carragher Wallner
 • Magnus Willfors
   

Kontakta oss

Johan Rippe

Vvd samt kund- och marknadsansvarig

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier