Sponsorengagemang

2005-12-02

Sponsring är ett sätt att stärka vårt varumärke, skapa mötesplatser och stärka vår relation med kunder och medarbetare. Förhoppningsvis bidrar vi också till förbättringar och framgångar inom de områden vi sponsrar.

PwC ska associeras med positiva aktiviteter och det sker bland annat genom att vi ingår samarbeten med organisationer som delar våra värderingar. 

Vi är stolta sponsorer till bland annat:

Kunskap & Kompetens

Ideell Arena

PwC är stolt huvudsponsor till Ideell Arena. Syftet med vårt engagemang är att främja utvecklingen inom den ideella sektorn. Genom vårt sponsorskap bidrar vi till att Ideell Arena kan;

  • Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap
  • Främja kunskapsutveckling kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ökat samarbete mellan forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna
  • Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom ideell sektor.


PwC har en avdelning med revisorer och rådgivare som är fokuserade på att tillhandahålla spetskompetens till ideella sektorn. Inom avdelningen finns samlad kompetens om ideella sektorns speciella regelverk kring redovisning, skatt, revision, juridik och verksamhetsrelaterade frågor, såsom verksamhetsutveckling, governance, riskhantering och intern kontroll.


Genom detta sponsorskap bidrar vi till ideella sektorns utveckling och har därför valt att inte sponsra eller genomföra pro bono-uppdrag för enskilda organisationer.

Idrott & Kultur

Beridna Högvakten

Den beridna vaktparaden är en gammal svensk tradition som nu i modern tid kommit att bli en av Stockholms största turistattraktioner.

Läs mer om Beridna Högvakten

Samarbetsprojekt

StyrelseAkademien

PwC är strategisk samarbetspartner till StyrelseAkademien Stockholm, en ideell förening vars uppdrag är att aktivt verka för att stärka näringslivets resultatförmåga genom professionalisering av styrelsearbetet. Visionen är att vara Sveriges ledande forum för opinionsbildning, professionell utveckling och rekrytering av styrelseledamöter. PwC vill, precis som Styrelseakademien, aktivt bidra till god bolagsstyrning och utveckling av styrelsearbetet. God styrning och kontroll i de svenska bolagen och organisationerna, i avvägd balans med identifierade risker för verksamheterna, leder till ett starkt och lönsamt företagande. PwC driver därför detta samarbete som ett led i att förverkliga vår vision, nämligen: att vi ska bidra till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende.

Läs mer om StyrelseAkademien

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events

Tel 0723-53 05 00

Följ oss i sociala medier