Års- och hållbarhetsredovisning 2017/2018

Peter Clemedtson, styrelseordförande PwC

Styrelseordföranden har ordet

Vårt uppdrag är viktigare än någonsin tidigare

Vem ska en revisor företräda och vad är syftet med det arbete vi utför? Enligt mig är svaret givet: revisorer företräder samhället i stort och bidrar till förtroende mellan dess parter. Det är därför vi finns och det är där vi har vår lojalitet i första hand. Även i vår omfattande rådgivningsverksamhet arbetar vi på PwC för samhällets bästa när vi verkar i linje med företagets syfte: att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem.

Läs hela texten här >>

Affärsmodell och strategi

Tabell över affärsmodell och strategi

Fem samverkande affärsområden

PwC erbjuder en stor bredd av tjänster inom revision och rådgivning. Organisatoriskt är vi från och med den 1 juli 2018 indelade i fem affärsområden. I praktiken arbetar vi ofta tillsammans över affärsområdesgränserna.

Assurance

Tjänster inom finansiell revision och rådgivning till företag, organisationer och offentlig sektor.

Nettointäkt från egenverksamhet
2 030 Mkr

Antal medarbetare
1 400 personer
 

View more

Consulting

Strategisk rådgivning till företag och organisationer som står inför komplexa utmaningar och förändringsprocesser.

Nettointäkt från egen verksamhet
272 Mkr

Antal medarbetare
180 personer
 

View more

Deals

Rådgivning i samband med förvärv, fusioner, avyttringar och andra företagstransaktioner, samt strategirådgivning inom PwC:s Strategy&.

Nettointäkt från egen verksamhet
526 Mkr

Antal medarbetare
210 personer
 

View more

Risk Advisory

Rådgivning avseeende riskhantering och regelefterlevnad samt andra relaterade tjänster som bidrar till ökat förtroende, transparens och värdeskapande.

Nettointäkt från egen verksamhet
790 Mkr

Antal medarbetare
480 personer
 

View more

Tax & Legal

Rådgivning inom bland annat inhemsk och internationell företagsbeskattning, indirekt skatt, internprissättning, beskattning av ägarledda företag och dess ägare samt avtals- och bolagsrätt.

Nettointäkt från egen verksamhet
726 Mkr

Antal medarbetare
400 personer
 

View more

PwC i praktiken

Experience Center Stockholm

Här får företag en prototyp på fem dagar

På en bakgård i utkanten av Stockholms innerstad huserar PwC:s Experience Center sedan i början av 2018. Hit kommer företag med utmaningar som söker kreativa lösningar och nya perspektiv. Petra Stenqvist och hennes kollegor hjälper dem att ta fram en prototyp på fem dagar.

– Här går vi snabbt från idé till handling genom att kombinera kompetenser inom allt från innovation och varumärke till teknik, dataanalys och affärsutveckling, säger Petra som är Chief Experience Officer på Experience Center Stockholm.

Läs mer om Experience Center >>
 

Strategy&

Fem succéfaktorer som gör vinnande strategier till värdeskapande verklighet

50 procent av ledande befattningshavare tycker inte att deras företag har en vinnande strategi. Det visade en av PwC:s Strategy&:s undersökningar med chefer i näringslivet.

– Det är häpnadsväckande och så borde det inte behöva vara,  säger Per Hannover, Senior Executive Advisor på Strategy&.

Strategy& är ett globalt team av strategikonsulter som hjälper kunder att utveckla och verkställa konkurrenskraftiga affärsstrategier, lösa komplexa problem och identifiera möjligheter.

Resultatet från undersökningen var en av drivkrafterna bakom skapandet av boken Strategy That Works, som ges ut i samarbete med Harvard Business Review Press, i vilken Strategy& beskriver fem succéfaktorer som är gemensamma för många av världens mest framgångsrika företag.

 1. Fastställ er identitet
 2. Omvandla strategi till vardag
 3. Bygg en kultur som arbetar för er
 4. Kapa kostnader för att växa
 5. Skapa er egen framtid

Läs mer om Strategy& >>
 

blockchain

Hög tid att analysera hur blockkedjor påverkar affärsmodellen

– På PwC ser vi blockkedjeteknik som en av de mest omvälvande tekniska innovationerna sedan uppkomsten av internet. Tekniken kan bidra till att skapa förtroende utan inblandning av mellanhänder, säger Henrik Olsson, Director och tjänsteansvarig för blockchain på PwC och en av Sveriges ledande experter på blockkedjor.

Läs mer om blockchain >>

Jon Arwidson, PwC

PwC hjälper Sverige att bli bäst på e-hälsa

Om sju år ska Sverige vara bäst i världen på att dra nytta av möjligheterna med e-hälsa. Syftet är att nå en god och jämlik hälsa och välfärd. Så kan regeringens ambitiösa och löftesrika vision sammanfattas. eHälsomyndigheten har en viktig roll för att visionen ska kunna uppfyllas. För att myndigheten ska veta att utvecklingen går åt rätt håll behöver den kunna följa upp de insatser som görs av alla aktörer som arbetar med e-hälsa. PwC har hjälpt till att ta fram en modell för detta.

Läs mer om e-hälsa >>
 

man och kvinna vid skrivbord med dator

Storsatsning på små och medelstora bolag

Med dedikerade specialister och särskilt anpassade tjänster från varje affärsområde skapar PwC ett unikt erbjudande till små och medelstora företag. För att lyckas pågår ett omfattande och ambitiöst arbete under ledning av Pontus Tonning, partner och Markets Leader SME på PwC.

– Vi ska bli bäst på att hjälpa små och medelstora bolag att lösa deras problem och utveckla deras affär, säger Pontus Tonning.

Läs mer om satsningen >>

Kvinna jobbar med VR i chefens rum som blev labb

Chefens rum blev ett tekniklabb

På PwC:s kontor i Stockholm har personaldirektörens tidigare kontor förvandlats till tekniklabb. Här testas och utvecklas idéer för ett smartare och mer digitalt arbetsliv under ledning av Joakim Karlsson, Human Resources Tech & Innovation Manager.

– Min vision är en "digital talent lifecycle" – jag vill att vi ska kunna vara lika sömlöst digitala på arbetet som vi är under stora delar av vår fritid, säger Joakim Karlsson, som har en bakgrund som HR-generalist och rekryterare.

PwC:s Human Resources Tech Lab har varit igång i snart två år. Exempel på idéer som blivit verklighet tack vare labbet är "Jobbot", en chatbot som svarar på frågor om PwC och rekrytering dygnet runt, samt ett verktyg för digital signering av anställningsavtal.
 

Läs mer om karriär hos PwC >>

 

Vi är möjligheternas arbetsplats


PwC:s övergripande medarbetarlöfte som arbetsgivare är "The Opportunity of a Lifetime". Tiden på PwC ska vara den bästa tiden i karriären och präglas av utveckling och möjligheter. Aktiviteterna inom medarbetarutveckling inriktar sig i hög grad på att identifiera och ta tillvara digitaliseringens möjligheter, verka för ett passionerat och autentiskt förändringsledarskap samt säkerställa PwC som en inkluderande arbetsplats.
 

En värderingsstyrd familjär företagskultur

PwC har en väl förankrad företagskultur som kan beskrivas genom våra fem värderingar:

 • Vi agerar med integritet för det som är rätt och hållbart.
 • Vi gör skillnad genom att hjälpa våra kunder med perspektiv, beslutsfattande och genomförande i viktiga frågor.
 • Vi visar omsorg om våra kunder och medarbetare så att de får den trygghet och utveckling som de eftersträvar.
 • Vi samverkar över gränserna med en mångfald av talang som kombinerar kunskap, expertis och nyfikenhet.
 • Vi är nyskapande i vad och hur vi levererar – med kreativitet och teknologi som avgörande möjliggörare.
   
kollegor på bänk i park har tagit digitaliseringens möjligheter med sig

Några nyckeltal för PwC Sverige

antal medarbetare och kontor globalt: 250 000+158 antal personer rekryterade av PwC: 875 antal kontor: 34 nettoomsättning: 4 713 Mkr
antal medarbetare: 2 800 antal kunder: 45 000 tilläxt i nettoomsättning: 8 procent

* efter avyttringen av Business Services

Kontakta oss

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier