Mentorprogrammet Include öppnar dörrar till näringslivet

2017-09-25

Nasim Farshid Khosravi och Sleman Fadel, PwC


Via mentorprogrammet Include är medarbetare från PwC mentorer för gymnasieelever i socialt utsatta områden. Programmet är treårigt och kopplat till läroplanen. Ambitionen är även att det ska skapa en brygga mellan näringslivet och gymnasieskolan.
 

Include är ett långsiktigt engagemang som har skapats för att bidra till elevernas utveckling genom motivation, mentorskap och erfarenhetsutbyte.

– Programmet medför dessutom ömsesidigt utbyte. Genom mötet med eleverna utvecklas våra mentorer på ett personligt plan och förståelsen för vikten av inkludering i samhället ökar, säger Nasim Farshid Khosravi, en av grundarna till Include.

PwC startade projektet hösten 2015 på S:t Botvids Gymnasium i Norsborg utanför Stockholm. Sedan dess har fler skolor tillkommit och samarbetet har bland annat utökats till Malmö. Från och med hösten 2017 finns Include också i Göteborg.

– Vi hoppas att Include kan bredda deltagarnas framtidsvyer och motivera dem att fokusera på sina studier så att de kan plugga vidare efter gymnasiet, säger Nasim Farshid Khosravi.

Utfallet av mentorprogrammet har varit mycket bra med positiva reaktioner från elever, skolledning och från PwC:s mentorer.

– Vi tror att näringslivet kan spela en viktig roll i unga människors utveckling och att det även ligger i företagens eget intresse att vara med och bidra till att öka mångfalden i rekryteringsunderlaget, säger Sleman Fadel, grundare av Include.

Kontakta oss

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier