Förtroendefull hantering av information minimerar risker

kvinna och man i korridor håller i surfplattor


Att ha kontroll på informationshantering och säkerhetsfrågor blir allt viktigare i dagens digitala samhälle. Det handlar bland annat om att ha system för vilken information som ska sparas, var den ska sparas, hur länge och i vilket format. För PwC är det angeläget att bidra till att öka kunskapen om att bland annat cybersäkerhet är en central fråga som bör hanteras på strategisk nivå i näringslivet.
 

PwC hjälper sina kunder med hantering av känslig information och personuppgifter och bidrar på så vis till att kunderna kan minimera risker och samtidigt bevara eller öka förtroendet från omvärlden. Dessa frågor är särskilt aktuella under 2017 eftersom den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft maj 2018.

– GDPR ersätter personuppgiftslagen från och med nästa år. Många företag håller på med anpassningsarbetet inför detta, vilket innebär att informationssäkerhet i stort hamnar i fokus, säger Sofie Åberg, konsult inom Cyber Security.

Utöver rådgivning och stöd hjälper PwC kunderna med att föra upp säkerhetsfrågor på en strategisk nivå och öka förståelsen för vikten av cybersäkerhet och krisberedskap. Genom att analysera risker och hitta lösningar för att hantera dagens nya utmaningar är målet att skapa trygghet för kunden.

PwC genomför bland annat simulerade krisövningar för att skapa insikter om hur säkerheten fungerar i en skarp situation. Det är inte ovanligt att den teoretiska säkerhetsnivån i form av policydokument och skriftliga föreskrifter är väsentligt högre än det praktiska genomförandet vid en krisövning. Varje övning avslutas därför med en utvärdering med reflektioner och rekommendationer.

– Säkerhetsfrågan är något alla företag måste ta på allvar i dag och hantera på strategisk nivå i företag, kommuner och myndigheter, säger Sofie Åberg.

Kontakta oss

Johan Rippe

Vvd samt kund- och marknadsansvarig

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier