Verksamheten 2007/2008

2008-01-30

Fortsatta framgångar

2007/2008 blev ännu ett framgångsrikt år för Öhrlings PricewaterhouseCoopers. I snart ett decennium har våra marknadspositioner stärkts mer eller mindre oavbrutet.

I dag har vi position som nummer ett inom alla marknadssegment i Sverige. Det gäller revision av de allra största företagen, samtliga börsföretag samt segmentet mindre och medelstora företag. Det gäller även inom skatt samt rådgivning vid transaktioner, omstruktureringar och rekonstruktioner.

Vi har dessutom intagit den ledande positionen inom ett flertal branscher. Samtidigt har PricewaterhouseCoopers internationellt behållit sin ställning som världens ledande nätverk i branschen.

 

Beställ ditt tryckta exemplar här

Kontakta oss

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier