Audit Committee Arena

AC Arena

Måndag den 12 december 2022

AC Arena är PwC:s forum för styrelseledamöter, och särskilt styrelseledamöter i revisionsutskott. Vi fokuserar och delar med oss av erfarenheter i frågor som är aktuella och viktiga för ledamöter inom bolagsstyrning, finansiell rapportering, skatt och mycket annat.

Vi arrangerar AC Arena tre gånger om året, vanligtvis i mars, september och december och kommer på respektive möte att behandla aktuella frågor där både specialister från PwC deltar men även externa föreläsare. Deltagande är kostnadsfritt.

Avgift
Deltagande är kostnadsfritt.

Plats och anmälan
AC Arena ordnas denna gång såväl fysiskt, med ett litet mingel med tilltugg efter semiariet på Torsgatan 21 i Stockholm, som digitalt den 12 december 2022.

För inbjudan kontakta Patrik Adolfson, e-post patrik.adolfson@pwc.com

Välkommen!

Välkommen till AC Arena 9 mars 2021
Följ oss i sociala medier