Audit Committee Arena

Nätverket för dig som är ledamot i ett revisionsutskott

AC Arena genomförs två gånger per år och inriktas mot olika aktuella teman för revisionsutskottsledamöter i noterade bolag

Vid det senaste AC Arena som genomföres i oktober 2016 diskuterade vi hur styrelse- och revisionsutskottsarbetet påverkas av alla de regelförändringar som skett under det senaste året. Det är länge sedan vi såg så många nya regelverk introduceras samtidigt och det är ingen lätt uppgift att som styrelseledamot hålla sig uppdaterad kring vilka regler som gäller och hur de påverkar bolagens verksamhet och vilka frågor styrelsen bör bevaka och följa upp.

Deltagarna i AC Arena fick en översikt av de nya reglerna inom vissa utvalda områden men också praktiska råd avseende vad styrelse och revisionsutskott lämpligen bör ställa för frågor till bolaget. De områden som diskuterades var Global Data Protection Regulation (GDPR), Marknadsmissbrukslagen, Nya hållbarhetslagen samt de mest frekventa frågorna kring EU:s revisionspaket.

Följ oss i sociala medier