Audit Committee Arena

AC Arena

Tisdagen den 9 mars 2021

AC Arena är PwC forum för styrelseledamöter, och särskilt styrelseledamöter i revisionsutskott. Vi fokuserar och delar med oss av erfarenheter i frågor som är aktuella och viktiga för ledamöter inom bolagsstyrning, finansiell rapportering, skatt och mycket annat.

Vi arrangerar AC Arena tre gånger om året, vanligtvis i mars, september och december och kommer på respektive möte att behandla aktuella frågor där både specialister från PwC deltar men även externa föreläsare. Deltagande är kostnadsfritt.

Agenda för 2021 års första AC Arena kommer att publiceras vecka 6

Avgift
Deltagande är kostnadsfritt

Plats och anmälan
AC Arena ordnas digitalt den 9 mars kl 8:30-10:30.

För inbjudan kontakta Patrik Adolfson, e-post patrik.adolfson@pwc.com

Välkommen!

Välkommen till AC Arena 9 mars 2021
Följ oss i sociala medier