Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Audit Committee Arena

AC Arena

Onsdag den 15 september 2021

AC Arena är PwC:s forum för styrelseledamöter, och särskilt styrelseledamöter i revisionsutskott. Vi fokuserar och delar med oss av erfarenheter i frågor som är aktuella och viktiga för ledamöter inom bolagsstyrning, finansiell rapportering, skatt och mycket annat.

Vi arrangerar AC Arena tre gånger om året, vanligtvis i mars, september och december och kommer på respektive möte att behandla aktuella frågor där både specialister från PwC deltar men även externa föreläsare. Deltagande är kostnadsfritt.

Agenda för 2021 års andra AC Arena kommer att publiceras efter sommaren.

Avgift

Deltagande är kostnadsfritt.

Plats och anmälan
AC Arena ordnas digital och, om möjligt, även fysiskt på Torsgatan 21 i Stockholm kl 8.30-10.30

För inbjudan kontakta Patrik Adolfson, e-post patrik.adolfson@pwc.com

Välkommen!

Välkommen till AC Arena 9 mars 2021
Följ oss i sociala medier