Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Sourcing: processerna som stärker din verksamhet

Sourcing är processen att granska, välja och hantera leverantörer som kan tillhandahålla de tjänster, produkter och insatser som behövs för den dagliga driften. I begreppet Sourcing ingår forskning, skapa och genomföra strategi, definiera kvalitets- och kvantitetsmått och välja leverantörer.  

Sourcing säkerställer att du kan upprätthålla dina marginaler, budgetar uppfylls och banar för hållbar, långsiktig framgång. Med sourcing hanterar du din varustrategi för återförsäljning (GFR)  hela vägen från koncept och design, produktion, butikshyllan och slutligen i konsumenternas händer. Sourcing erbjuder även processer för varor som inte ska säljas vidare (GNFR) att anskaffas och levereras till alla delar av företagets front eller back office.
 

Vi hjälper dig med dessa sourcingtjänster: 

  • Leveransbas och inköpsstrategi inklusive miljö, social och företagsstyrning (ESG)
  • Data och analys; pris, marginal, volymer, utgifter, resultat, rapportering
  • Kategoristrategier och köpplaner
  • Sourcingaktivitet, strukturer och avtal, komplex upphandling till råvaruköp
  • Förhandling, genom upphandling och leverantörsrelationshantering (SRM)
     

Kontakta oss

Martin Waldén

Martin Waldén

Head of Retail & Consumer Markets, PwC Sverige

Tel 0761-00 68 37

Kontakta oss

Mikael Nadelmann

Mikael Nadelmann

Director, PwC Sverige

Tel 0723-53 03 35

Fredrik Lundberg

Team Lead Data & Advanced Analytics, PwC Sverige

Tel 0706-06 22 66

Hide