Sourcing: processerna som stärker din verksamhet

Sourcing är processen att granska, välja och hantera leverantörer som kan tillhandahålla de tjänster, produkter och insatser som behövs för den dagliga driften. I begreppet Sourcing ingår forskning, skapa och genomföra strategi, definiera kvalitets- och kvantitetsmått och välja leverantörer.  

Sourcing säkerställer att du kan upprätthålla dina marginaler, budgetar uppfylls och banar för hållbar, långsiktig framgång. Med sourcing hanterar du din varustrategi för återförsäljning (GFR)  hela vägen från koncept och design, produktion, butikshyllan och slutligen i konsumenternas händer. Sourcing erbjuder även processer för varor som inte ska säljas vidare (GNFR) att anskaffas och levereras till alla delar av företagets front eller back office.
 

Vi hjälper dig med dessa sourcingtjänster: 

  • Leveransbas och inköpsstrategi inklusive miljö, social och företagsstyrning (ESG)
  • Data och analys; pris, marginal, volymer, utgifter, resultat, rapportering
  • Kategoristrategier och köpplaner
  • Sourcingaktivitet, strukturer och avtal, komplex upphandling till råvaruköp
  • Förhandling, genom upphandling och leverantörsrelationshantering (SRM)
     

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Mikael Nadelmann

Mikael Nadelmann

Director, PwC Sverige

Tel 0723-53 03 35

Hubert Verweij

Hubert Verweij

Head of Operations, PwC Sverige

Tel 0708-51 85 93

Hide