Sourcing & Procurement: processerna som stärker din verksamhet

Sourcing är processen att granska, välja och hantera leverantörer som kan tillhandahålla de tjänster, produkter och insatser som behövs för den dagliga driften. I begreppet Sourcing ingår forskning, skapa och genomföra strategi, definiera kvalitets- och kvantitetsmått och välja leverantörer.  

Sourcing säkerställer att du kan upprätthålla dina marginaler, budgetar uppfylls och banar för hållbar, långsiktig framgång. Med sourcing hanterar du din varustrategi för återförsäljning (GFR)  hela vägen från koncept och design, produktion, butikshyllan och slutligen i konsumenternas händer. Sourcing erbjuder även processer för varor som inte ska säljas vidare (GNFR) att anskaffas och levereras till alla delar av företagets front eller back office.
 

Vi hjälper dig med dessa sourcingtjänster: 

  • Leveransbas och inköpsstrategi inklusive miljö, social och företagsstyrning (ESG)
  • Data och analys; pris, marginal, volymer, utgifter, resultat, rapportering
  • Kategoristrategier och köpplaner
  • Sourcingaktivitet, strukturer och avtal, komplex upphandling till råvaruköp
  • Förhandling, genom upphandling och leverantörsrelationshantering (SRM)
     

Kontakta oss

Hubert Verweij

Hubert Verweij

Head of Operations, PwC Sverige

Tel 0708-51 85 93

Marielle Nyberg

Marielle Nyberg

Manager, Management Consulting, PwC Sverige

Tel 0729-95 24 99

Patric Olsson

Patric Olsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 55

Följ oss i sociala medier