Löneväxling - en attraktiv förmån?

människor i rulltrappa

Vad är löneväxling

Löneväxling innebär att arbetsgivaren erbjuda anställda att minska sin lön i utbyte mot någon förmån, exempelvis förstärkt pension. Detta kan göras vid ett tillfälle eller fortlöpande.  

Löneväxling till förstärkt pension har vuxit i popularitet sedan avdragsrätten på privat pensionssparande slopades 2016. Det finns många överväganden man som arbetsgivare och anställd behöver göra innan man överenskommer om löneväxling. 
 

Hur kan vi hjälpa er med era frågor kring löneväxling?

PwC arbetar med företag och verksamheter inom alla sektorer och anpassar vår rådgivning efter förutsättningarna. Våra pensionsspecialister kan rådge inom samtliga delar som tangerar pensionsområdet på företagen som t ex skatt, juridik, redovisning, riskkontroll och styrning.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat följande områden:

  • Upprätta företagspolicy

  • Skriva avtal om löneväxling

  • Administrativa rutiner och skattemässig hantering  

  • Information till anställda

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier