Tjänstepension för företag

Vad är tjänstepension?

Tjänstepensionsplaner och andra arbetsgivarsponsrade pensionsförmåner är en väsentlig del av av det totala ersättnings- och förmånspaketet för anställda i Sverige. Dessa planer kan antingen vara förmånsbestämd eller avgiftsbestämd och kan tryggas genom försäkring eller i egen regi med eller utan pensionsstiftelse.  

Det är av stor vikt för arbetsgivare att vara medvetna om samt att hantera kostnader och risker. Arbetsgivare har även en avgörande roll i att hjälpa sina anställda att fatta välgrundade beslut för att säkra en god pensionering.

Hur kan du få hjälp med era frågor kring tjänstepension?

Vi arbetar med företag och verksamheter inom alla sektorer och anpassar vår rådgivning efter förutsättningarna. Våra pensionsspecialister kan rådge inom samtliga delar som tangerar pensionsområdet på företagen som t ex skatt, juridik, redovisning, riskkontroll och styrning. Vi erbjuder rådgivning inom bland annat följande områden:

  • Löneväxling till förstärkt pension

  • Värdering av pensionsskulder

  • Avtal och redovisning av direktpensioner och särskild löneskatt

  • Finansierings- och riskanalys som underlag för att hitta rätt bland tryggandeformerna vilket kan minska kostnader och osäkerhet på balansräkningen

  • Utformning av pensionsplaner inom Alternativ ITP (tiotaggar-lösningar) samt arbetsgivarens rådgivare vid hantering av dessa planer  

  • Utformning av pensionserbjudanden i syfte att attrahera och behålla nyckelpersoner

 

Pension Insight

Ta kontroll över tjänstepensioner med oss. Läs mer om vårt verktyg som hjälper företaget att ta kontroll över tjänstepensioner för små och medelstora företag. 
Läs mer om Pension Insight

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier