Podcast avsnitt 25: Vad innebär DORA för finansbranschen?

Vad innebär DORA för hantering av digitala risker i finansbranschen?

DORA, Digital Operational Resilience Act, är det nya gemensamma EU-regelverket för effektiv och övergripande hantering av digitala risker i finansbranschen. Den nya strukturen flyttar fokus från att endast handla om företagens finansiella ställning till att även säkerställa hur väl de kan upprätthålla verksamheten och stå emot vid olika incidenter, cyberhot och it-problem. Med införandet av en enhetlig tillsynsmetod för alla relevanta sektorer i hela EU säkerställs både konvergens och harmonisering av tidigare praxis vad gäller cybersäkerhet och motståndskraft vid olika digitala incidenter.

Gäster: 
Claes Mårtensson
, riskspecialist och rådgivare Financial Services, PwC Sverige
Bako Salih, cybersäkerhetsspecialist, PwC Sverige

Programledare:
Emelie Söderlund, auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, PwC Sverige
Mikael Scheja, partner och redovisningsspecialist, PwC Sverige

Läs mer och ladda ner DORA-guiden

Vill du ha hjälp att anpassa ditt företag till DORA?
Kontakta gärna våra experter för vidare diskussion om hur du kommer igång och får regelverket DORA på plats i din verksamhet!

Claes Mårtensson, riskspecialist och rådgivare Financial Services, PwC Sverige

Bako Sahli

Bako Salih, cybersäkerhetsspecialist, PwC Sverige

Kontakta oss

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Emelie Söderlund

Emelie Söderlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010 212700

Följ oss i sociala medier