Stor oro för arbetslöshet bland unga

2023-10-12

I lågkonjunkturens spår är oron för arbetslöshet nu stor bland yngre personer i Sverige. Samtidigt är det inte bara ekonomin som gör svenskarna bekymrade. Med allt fler klimatrelaterade krishändelser, är åtta av tio svenskar också oroliga för att drabbas av översvämningar och andra naturkatastrofer. Det här visar en ny undersökning som PwC har tagit fram med hjälp av Sifo. 

Hela 41 procent av unga mellan 18-29 år är oroliga för att bli arbetslösa under det närmaste året. När det gäller inkomstnivåer, är de med en månadslön under 25 000 kronor allra mest bekymrade. 

– Hushållens ekonomi har fått sig en törn under det senaste året och utrymmet i plånboken krymper.  Så många som 83 procent oroas av den svaga kronkursens inverkan på svensk ekonomi, och många befarar att deras pengar inte ska räcka till eller att de ska bli arbetslösa, säger Jörgen Haglund, vice vd PwC Sverige.

Många är oroliga för naturkatastrofer

Utöver den egna ekonomins utveckling, befarar även 79 procent att naturkatastrofer som skogsbränder, översvämningar och torka ska drabba Sverige.

– Klimatrelaterade krishändelser blir allt mer påtagliga, så även här i Sverige. Konsekvenserna är stora för samhället och enskilda individer, och är en tydlig varningsklocka för oss alla. Vi behöver intensifiera vårt klimatarbete för framtida generationers skull, menar Jörgen Haglund. 

Övriga resultat från undersökningen

Fortsatt oro för matpriser

86 procent befarar att matpriserna ska fortsätta att stiga, och utifrån kön är det fler kvinnor än män som är bekymrade (89 procent). 

Räntehöjningar bekymrar många i medelåldern

Att vara oroad för höjda boräntor är vanligast i åldersgruppen 30-49 år (75 procent). Resultaten visar också att ränteoron är större i Stockholm än i Malmö och Göteborg.

Hälsofrågorna tar plats igen

55 procent uppger att de är oroliga för att en ny pandemi ska bryta ut. 

Om undersökningen

PwC genomförde undersökningen med stöd av Kantar/Sifo i juni 2023. 1 108 privatpersoner i åldrarna 18-80 år deltog. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling, där PwC:s ambition är att bidra till att lösa komplexa utmaningar i det svenska samhället.

"Hushållens ekonomi har fått sig en törn under det senaste året och utrymmet i plånboken krymper. Så många som 83 procent oroas av den svaga kronkursens inverkan på svensk ekonomi, och många befarar att deras pengar inte ska räcka till eller att de ska bli arbetslösa."

Jörgen Haglund, vice vd, PwC Sverige
Jörgen Haglund, PwC

Kontakta oss

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier