PwC har sammanställt cyberhoten under 2022

2023-04-11

PwC:s årliga undersökning om cyberhot är precis klar. Resultaten visar bland annat att 63 procent av de inrapporterade incidenterna som PwC analyserat, var resultat av attacker som hade ett finansiellt motiv, och nästan hälften av dessa fall handlade om ransomware-attacker.

Vi ser bland annat följande trender:

  •  Ransomware, utpressning och bedrägerier fortsätter att driva växande cyberkriminella ekosystem
  • Hotaktörer tar nya steg och utvecklar verktyg och ramverk, vilket förbättrar deras kapacitet och möjlighet att agera i det dolda
  • Ökning sker när det gäller delning av verktyg och möjlighetet att köpa specifika cyberkriminella tjänster som till exempel nätfiske
  • Allt fler försök görs för att kringgå säkerhetspraxis, till exempel genom social ingenjörskonst och skadlig programvara
  • Geopolitik och andra frågor fortsätter att sammanlänkas och påverka hotbilder

Rapporten "Cyber Threats 2022: A Year in Retrospect" baseras på totalt 2 462 händelser, och värst drabbade branscher är tillverkning och konstruktion.

Tabell över antal händelser – de fem mest utsatta branscherna

Tabell över antal händelser – de fem mest utsatta branscherna:

Bransch Antal händelser
Tillverkning 365
Konstruktion 248
Tjänstesektorn 225
Handel 203
Teknik 191

Vill du veta mer om undersökningsresultaten? Ta del av rapporten här:
Cyber Threats 2022: A Year in Retrospect

Kontakta oss

Jenny Lilljeqvist

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier