Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

2022-06-21

man och kvinna tittar på dator i serverrum

Åtta av tio svenskar är oroade för cyberattacker mot Sverige och som en konsekvens har medvetenheten ökat när det gäller cyberrisker. Det här visar en ny undersökning om cybersäkerhet som PwC tagit fram med stöd av Kantar/Sifo.

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar Magnus Lindkvist, ansvarig för området cybersäkerhet på PwC Sverige.

Oro för cyberattacker sett till ålder (andel i procent)

svenskarnas oro för cybersäkerhet

Källa: PwC:s Svenska folkets åsikter om cybersäkerhet

Resultaten visar på en oro som är jämnt fördelad såväl utefter utbildningsnivåer som i jämförelse mellan personer i sysselsättning respektive arbetslösa. Däremot finns en viss skillnad i en ökad orosbild från respondenter med lägre inkomster upp till 25 000 kronor per månad, där hela 87 procent svarar att de är bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. 

 I en geografisk jämförelse är oron störst i västra och mellersta delarna av Sverige där siffran är så hög som 85 procent. Omvänt så är resultatet något lägre i de nordligaste delarna av Sverige där 75 procent är ängsliga för cyberattacker riktade mot det svenska samhället.

Undersökningen har även tittat närmare på hur den svenska befolkningen har påverkats av utvecklingen när det gäller cyberhot. Här är det tydligt att många har ändrat inställning på kort tid. 

– 72 procent av svenskarna uppger att de har blivit mer medvetna om cyberhot i förhållande till för ett år sedan. I åldersintervallet 56-79 år är det till och med så många som 82 procent som har en ökad medvetenhet om cyberhoten, avslutar Magnus Lindkvist.
 

"Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga."

Magnus Lindkvist, ansvarig cybersäkerhet, PwC Sverige

Om undersökningen

"Svenska folkets åsikter om cybersäkerhet" är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under maj 2022 och där 1 025 personer i åldrarna 18–79 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.
 

Kontakta oss

Jenny Lilljeqvist

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier