Svenskarna dåligt rustade för ökade cyberhot

2023-08-29

När hotbilden mot Sverige tilltar så ökar även de digitala riskerna som cyberattacker och bedrägerier. Nu visar en ny undersökning från PwC att det är få svenskar som genomfört åtgärder för att minska sin digitala sårbarhet. Dessutom är många skeptiska till att svenska myndigheter kan hantera cyberhoten.

– 65 procent av svenskarna upplever att cyberhoten mot Sverige har ökat det senaste året. Samtidigt visar vår undersökning att så många som sex av tio inte regelbundet byter lösenord för digitala tjänster. Fyra av tio har inte säkerhetskopierat sin dator det senaste året och en tredjedel har inte uppdaterat virusskyddet. Det här ökar naturligtvis sårbarheten, säger Magnus Lindkvist, ansvarig för cybersäkerhet på PwC Sverige.

Undersökningen visar också att så få som 16 procent tror att svenska myndigheter klarar av att stå emot en cyberattack.
– Det är naturligtvis oroande att tilliten till statlig verksamhets cybersäkerhet är så pass låg. Här behövs det förtroendestärkande åtgärder, parallellt med ytterligare resurser och utbildning inom myndighetssverige, menar Magnus Lindkvist.

Kontanter en trygghet för äldre

29 procent av respondenterna menar att det känns tryggt att alltid ha kontanter i plånboken. Men det finns stora skillnader beroende på ålder. Bland respondenter över 65 år har 45 procent kontanter som en extra trygghet, medan endast 19 procent av de som är mellan 18-29 år ger samma svar.

Åldersmässiga skillnader i synen på digital tillit

49 procent upplever att deras kortuppgifter är trygga när de handlar via internet. Även här är det en skillnad mellan respondenter i olika åldrar. Medan 56 procent i gruppen 18-29 år litar på att deras uppgifter är skyddade när de betalar på internet, ger endast 42 procent av de som är över 65 år samma svar.

Många lagrar foton men även olika slags dokument i molntjänster, men trots det känner sig endast 41 procent i hög eller mycket hög utsträckning trygga med detta. 53 procent i gruppen 18-29 år upplever trygghet, medan endast 32 procent ger samma svar i åldersgruppen över 65 år.
– Resultaten visar att många aktörer behöver arbeta mer med att skapa ökad trygghet i den digitala miljön. I slutändan är den tilliten avgörande för affärsutvecklingen, avslutar Magnus Lindkvist.

Om undersökningen Svenskarna och digital trygghet

PwC genomförde undersökningen med stöd av Kantar/Sifo i juni 2023 där 1 108 privatpersoner i åldrarna 18-80 år deltog. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling, där PwC:s ambition är att bidra till att lösa komplexa utmaningar i det svenska samhället.

"Så många som sex av tio svenskar byter inte lösenord regelbundet för digitala tjänster. Fyra av tio har inte säkerhetskopierat sin dator det senaste året och en tredjedel har inte uppdaterat virusskyddet. Det här ökar naturligtvis sårbarheten."

Magnus Lindkvist, ansvarig för cybersäkerhet, PwC Sverige
Magnus Lindkvist, PwC

Kontakta oss

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier