Fastighetsbolagen ledande inom social hållbarhet

2023-10-05

Fastighetsbranschen har tagit en framträdande roll i arbetet med social hållbarhet, och många bolag redogör för hur de arbetar med att vända utsatta områden till hållbara platser. Det blir även allt vanligare att lån kopplas till sociala insatser. Det här visar en ny rapport från PwC:s som går igenom arbetet hos 63 bygg- och fastighetsbolag samt fastighetsfonder. Samtidigt finns risk för att ekonomiska orostider och en svajig fastighetsmarknad kan ge bakslag i hållbarhetsarbetet.

Fastighetsbranschen blir allt bättre på att beskriva sitt sociala ansvar. Enligt rapporten är det hela 85 procent av bolagen som nu kopplar sin verksamhet till något av FN:s sociala globala mål, och 71 procent av fastighetsaktörerna har en uppförandekod.

– Vi ser också att ungefär hälften av bolagen försöker beskriva hur sociala aktiviteter integreras i strategin. Till exempel när det gäller investeringsmål, mänskliga rättigheter och effektmätning av sociala insatser, berättar Sophie Nachemson-Ekwall, rapportförfattare och specialist på social hållbarhet inom PwC Sverige.

Fastighetsbolagen kittet för ökat samarbete

Hälften av bolagen i rapporten lyfter fram att de arbetar tillsammans med flera parter kring utvecklingen av en specifik plats, till exempel andra fastighetsbolag, näringsidkare, civilsamhället och kommuner. Ofta är det just fastighetsbolagen som är drivande i dessa samarbeten.

– Samverkan för social nytta har blivit en grundpelare i branschen och här kan andra delar av näringslivet få inspiration. Nya modeller får fäste där traditionell affärslogik kompletteras med nya processer, och där social nytta för fler människor är en viktig del, enligt Sophie Nachemson-Ekwall.

Intresset för social finansiering växer

Rapporten inkluderar en genomgång av 17 kända lån med sociala mål, vilket innebär en ökning med över 50 procent på ett år. Därutöver finns även ett tjugotal lån från Kommuninvest till kommunalt ägda bolag.

– Det bistra makroekonomiska klimatet kan faktiskt leda till något positivt, genom att fastighetsbolag lägger om upplåning från obligationsmarknaden till bankfinansiering. Detta samtidigt som långivarna vill bredda sin hållbarhetsprofil utöver klimatrelaterade produkter, menar Sophie Nachemson-Ekwall.

Räntor och konjunktur kan slå mot hållbarhet

Men mitt i den positiva utveckling som sker när det gäller social hållbarhet inom branschen, finns orosmoln som är tydligt länkade med den ekonomiska situation som hänger över branschen.

– Det är viktigt att bolagen förstår att de här delarna inte får hamna i skymundan, trots ekonomiska utmaningar som höga låneräntor och svårighet att höja hyror för boende. Social hållbarhet är här för att stanna och de bolag som är drivande i utvecklingen kommer att vara de långsiktiga vinnarna, avslutar Sophie Nachemson-Ekwall.

Sju steg till hållbarhet för fastighetsbolag

  • Säkerställ att hygienkraven kring socialt ansvarstagande är på plats
  • Integrera arbete med en färdplan för social hållbarhet i fastighetsbolagets strategi.
  •  Avsätt resurser för förändringsteori och effektmätning.
  • Påbörja tvärsektoriella samarbeten, strategiska partnerskap och platssamverkan, och gör dessa till integrerade delar av affärsstrategin.
  • Sätt mål på både det sociala och finansiella värdeskapandet. Idag finns olika modeller som försöker koppla ihop sociala värden med finansiella.
  • Koppla sociala indikatorer (KPI:er) till fastighetsbolagets finansiering. På så sätt ökar intresset från investerarna på obligationsmarknaden, fastighetsfonder och bankerna.
  • Kommunicera och följ upp sociala insatser och validera av extern oberoende part. Det behövs för att sociala insatser ska vara trovärdiga och kunskap spridas till andra aktörer.

Om rapporten

PwC:s hållbarhetsavdelning har studerat rapporter från 63 större svenska bygg- och fastighetsbolag samt fastighetsfonder, som uppmärksammas för sitt arbete med social hållbarhet. Kartläggningen genomfördes under sommaren 2023.

Här kan du ladda ner rapporten:
Social hållbarhet inom fastighetsbranschen 2023

"Ungefär hälften av fastighetsbolagen försöker beskriva hur sociala aktiviteter integreras i strategin. Till exempel när det gäller investeringsmål, mänskliga rättigheter och effektmätning av sociala insatser."

Sophie Nachemson-Ekwall, specialist på social hållbarhet, PwC Sverige
Sophie Nachemson-Ekwall, PwC

Kontakta oss

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier