Den globala tillväxttakten avtar inom underhållning och media

2023-07-04

Lägre tillväxttakt för branschen som helhet, men ökade intäkter från reklam, spel och AI. Det är några av resultaten från PwC:s årliga globala framtidsspaning inom underhållnings- och mediebranscherna.

De globala intäkterna inom underhållnings- och mediebranschen ökade visserligen med 5,4 procent förra året till 2 320 miljarder dollar, men det är samtidigt en kraftig inbromsning från tillväxttakten på 10,6 procent 2021. Den här trenden väntas fortsätta hela vägen fram till 2027 enligt PwC:s prognos, då den årliga tillväxttakten endast blir 2,8 procent.

– Om företag i de här branscherna ska lyckas engagera konsumenter och driva tillväxt, måste de utveckla nya erbjudanden, samt hitta rätt på tillväxtmarknader och med nya teknologier som till exempel generativ AI, menar Johan Eriksson, kommunikationschef på PwC Sverige. 

Digital frammarsch och ökade reklamintäkter

Rapporten målar upp en bild av alltmer digitalt beroende branscher. År 2027 spås den digitala andelen av branschintäkterna vara hela 70,8 procent, vilket kan jämföras med 55,2 procent 2018. 

Reklamintäkterna förväntas nå upp till närmare 1 000 miljarder dollar 2027, men samtidigt tilltar konkurrensen om marknadsandelar.

– E-handelssajter, spelprodukter och streamingplattformar tar marknadsandelar från större sociala medier och etablerade sökplattformar. Om fem år tror vi att intäkterna från annonsering kopplad till så kallad video-on-demand nästan fördubblas, säger Johan Eriksson.

Spel och AI skapar tillväxt 

Spelsektorn fortsätter att vara framgångsrik och driva tillväxt. Branschintäkterna väntas öka med närmare åtta procent i årligt snitt, upp till 312 miljarder dollar år 2027. De delområden inom spelbranschen som ökar mest är mobil AR, med en genomsnittlig årlig tillväxt på hela 26 procent. Därefter följer intäkter från VR-spel, med en årlig ökningstakt på 19,5 procent. 

Evenemangen når nya höjder

Efter ett pandemihack i tillväxtkurvan har evenemangen nu tagit fart igen. Fram till och med 2027 förväntas intäkterna växa med 9,6 procent i årstakt. Som exempel kommer intäkterna från musik- och kulturevenemang att överträffa 2019 års toppnotering nästa år, och biografintäkterna når de nivåer som noterades innan pandemin år 2025. 

Om PwC:s Global Entertainment and Media Outlook 2023–2027

Årets Global Entertainment & Media Outlook är den tjugofjärde i ordningen, och innehåller analyser av de globala underhållnings- och mediebranscherna. Rapporten inkluderar både historik och prognosdata fem år framåt. Totalt har 13 branschområden i 53 länder kartlagts. Mer information om rapporten finns på www.pwc.com/outlook.

"Om företag i de här branscherna ska lyckas engagera konsumenter och driva tillväxt, måste de utveckla nya erbjudanden, samt hitta rätt på tillväxtmarknader och med nya teknologier som till exempel generativ AI."

Johan Eriksson, kommunikationschef, PwC Sverige
Johan Eriksson, PwC

Kontakta oss

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier