Få svenskar planerar för att starta företag

2022-10-07

Med en lågkonjunktur som väntar runt hörnet är det få svenskar som tänker ta steget till egen verksamhet under det närmaste året. Betydlig fler räknar dock med att byta jobb under samma period. Det här visar en ny undersökning om jobb och företagande som PwC tagit fram med stöd av Kantar/Sifo.

– Bara två procent av svenskarna kan tänka sig att starta eget under de närmaste tolv månaderna, och bilden är lika dyster bland både kvinnor och män. Det här är en utmaning som våra politiker behöver ta tag i. Ett väl fungerande samhälle byggs av fler entreprenörer och företagare runt om i hela Sverige, menar Jörgen Haglund, vice vd PwC Sverige.

Medelålders ratar företagandet

Resultaten visar att intresset för att starta företag är något större bland yngre personer mellan 18-34 år, men i kategorin 35-55 år är det bara en procent som planerar för eget företagande. Ur ett geografiskt perspektiv så sticker mellersta Norrland ut i positiv bemärkelse, där fyra procent anger att de planerar för att starta eget under de kommande tolv månaderna. 

Undersökningen har även tittat närmare på intresset för att byta jobb. Här svarar 16 procent att de är i startgroparna för nytt arbete, och bland yngre personer i gruppen 18-34 år så har så många som 30 procent planer på jobbyte.

– Vi ser även en intressant och tydlig skillnad i synen på att byta jobb mellan invånare i olika storstäder. Närmare var fjärde göteborgare är i jobbsökartagen. Motsvarande siffra är betydligt lägre i Stockholm och i Malmö är det bara var tionde person som tänker sig leta nytt arbete, berättar Jörgen Haglund.
 

"Bara två procent av svenskarna kan tänka sig att starta eget under de närmaste tolv månaderna, och bilden är lika dyster bland både kvinnor och män. Det här är en utmaning som våra politiker behöver ta tag i."

Jörgen Haglund, vice vd, PwC Sverige

Om undersökningen

"Svenska folket om jobb och företagande" är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under augusti och september 2022 och där 1 054 personer i åldrarna 18-70 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.

Kontakta oss

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier