Stockholm topprankat bland världsstäder

2016-09-07

Årets upplaga av PwC:s Cities of Opportunity visar återigen att Stockholms konkurrenskraft står sig mycket väl i internationell jämförelse. Den kungliga huvudstaden rankas på en sjundeplats och placerar sig före världsstäder som Berlin, San Francisco, Sydney och Tokyo. Ohotad etta är London som ännu en gång toppar rankingen.

Stockholm behåller sin placering jämfört med föregående upplaga av rapporten från 2014 och är tillsammans med London, Paris och Amsterdam de enda europeiska städerna som kvalar in bland topp tio.

Att hitta en socioekonomisk balans och skapa ett urbant ekosystem bestående av vård, skola, omsorg, en utbyggd infrastruktur samt bra politisk styrning är en av de största utmaningarna för en storstad. De städer som placerats sig högt i rankingen har samtliga fått höga betyg i dessa avseenden.

– På senare tid har både Stockholms näringslivsklimat och bostadspolitik diskuterats flitigt. Trots tydliga utmaningar visar vår rapport att Stockholm ändå lyckas hitta en balans som attraherar både människor och företag att bo och vara verksamma i vår huvudstad, säger Jessica Carragher, Senior Manager på PwC Sverige.
 

London nummer ett - igen

Precis som i förra upplagan av Cities of Opportunity kniper London förstaplatsen och stärker därmed sin position som europeiskt och globalt nav. Dessutom utökar man försprånget till både förra upplagans tvåa New York och årets tvåa Singapore. I rapporten får Storbritanniens huvudstad högst betyg av samtliga städer inom kategorierna “intellektuellt kapital”, “internationell tillgänglighet” och “ekonomiskt centrum”. Det ska dock poängteras att analysen bygger på data insamlad innan valresultatet i juli då Storbritannien röstade för att gå ut ur EU. Säkerligen kommer vi få se effekter av Brexit i framtida rapporter. 

Närheten till universitet som Oxford och Cambridge ger London tillgång till humankapital och som globalt ekonomiskt maktcentra är London en av de viktigaste. I övrigt får London genomgående höga betyg inom samtliga mätkriterier där betyget för kostnader är det enda som utmärker sig negativt. Både att leva och vara verksam i London är dyrt.


Minst inkomstklyftor i Stockholm

Ju högre inkomstskillnader i en stad desto större är risken för sociala och politiska spänningar. Av samtliga trettio städer som ingår i studien är Stockholm staden med minst spridning mellan de rikaste och fattigaste bland sina invånare.

– En stad behöver ett brett utbud av varor och tjänster för konsumenter med olika köpkraft men det gäller att skapa en bra balans. Alltför stora löneskillnader medför ofta sämre levnadsvillkor för samtliga invånare i en stad, säger Jessica Carragher Wallner på PwC Sverige.

Värdet i illustrationen räknas fram genom att dividera den 25:e percentilen med lägst inkomst genom den 75:e percentilen med högst inkomst. Ju högre värde desto lägre inkomstskillnader.  Källa: PwC, Oxford Economics, UUEPC.
 

Stockholm nummer ett på “hållbarhet & miljö” samt “infrastruktur”

Medan London får toppbetyg på “internationell tillgänglighet” så är detta en av Stockholms svagheter. Det beror främst på förhållandevis få hotellbäddar och en låg siffra över passagerarflöden (via flyg) där det sistnämnda gör oss påminda om Stockholms geografiska belägenhet i utkanten av Europa. Stockholm och London har “kostnader” gemensamt och båda städerna får betraktas som förhållandevis dyra för både individer och företag.

– Rapporten visar att Stockholm står sig starkt i en internationell kontext men det finns utrymme för förbättringar. Stockholm är en jämförelsevis dyr stad med en ansträngd bostadsmarknad vilket ger avtryck i rapporten. För att kunna vara en attraktiv storstad även i framtiden behövs en tydlig strategi för att tillgodose behov från både människor och företag för att fortsättningsvis kunna attrahera både monetärt och intellektuellt kapital, säger Susanna Collijn, Partner och ansvarig för Kommunal Sektor på PwC.
 

Att Stockholm rankas högst av samtliga städer inom “hållbarhet och miljö” är kanske inte särskilt förvånande. I staden finns en hög miljömedvetenhet och många företag har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Mer överraskande är det höga betyget inom “transport och infrastruktur”. Det förklaras av att det är jämförelsevis enkelt att pendla och att staden har en väl utvecklad kollektivtrafik. Pendlande stockholmare sätts emellanåt på hårda prov men dessa utmaningar upplevs som ännu större i andra städer. Däremot är kollektivtrafiken dyr i Stockholm jämfört med många andra städer i rapporten.

Stockholm får tillsammans med Sydney högst poäng för sin närhet till natur och stadens förmåga att, liksom övriga Norden, infoga natur och miljö när man stadsplanerar. 

– Analysmodellen som ligger till grund för ”Cities of opportunity” har vi även använt på svenska kommuner och producerat rapporter för exempelvis Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Lika viktigt som det är för världsstäder att vara attraktiva på internationell basis, lika viktigt är det för städer att vara attraktiva på nationell basis, säger Rikard Jacobsson, Director på PwC.

Topp
10#

Stad           

Högsta betyg inom kategori

#1       

London

Intellektuellt kapital, internationell tillgänglighet, ekonomiskt centrum

#2 

Singapore

Teknisk mognad, transport & infrastruktur, enkelt att göra affärer

#3 

Toronto

-

#4 

Paris

Demografi & levnadsförhållanden

#5

Amsterdam

-

#6

New York

Demografi & levnadsförhållanden

#7

Stockholm

Hållbarhet & miljö

#8

San Francisco

-

#9

Hong Kong

-

#10 

Sydney

Hållbarhet & miljö

Rapporten omfattar trettio utvalda världsstäder varje stad analyseras utifrån tio olika områden som sammantaget utgör en stads attraktionskraft.  För mer information kontakta:
 

Jessica Carragher Wallner, senior manager, PwC Sverige
Tel: 0723-530912
e-post: jessica.carragher.wallner@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC
Tel: 0768-36 98 73 85
e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Fakta om PwC:

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 208 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier