Pressmeddelanden 2023

2023-12-21 – Jul och nyår – högtider för cyberkriminella

2023-12-18 – PwC 2023 Global Investor Survey: Investerare ser utmaningar med hållbarhetsrapportering

2023-12-11 – ALEF redovisar bäst inom ideell sektor

2023-11-29 – PwC-studie: Incitamentsprogram med hållbarhetskoppling ökar

2023-11-28 – Sverige flyttar fram positionerna som företagsland

2023-11-23 – Ljusning anas på den europeiska fastighetsmarknaden

2023-11-22 – Cirkulär elektronik skapar både bättre affärer och klimat

2023-11-17 – Riskkapitalägda bolag växer snabbare än börskonkurrenterna men har utvecklingspotential inom ESG-området

2023-11-13 – Svenska folket: Företag behövs för samhällets hållbara omställning

2023-10-30 – Stort tapp för globala investeringar i klimatteknik

2023-10-12 – Dataintrången allt mer kostsamma för näringslivet

2023-10-12 – Stor oro för arbetslöshet bland unga

2023-10-09 – Ta del av PwC:s års- och hållbarhetsredovisning 2022/23

2023-10-05 – Fastighetsbolagen ledande inom social hållbarhet

2023-09-22 – Försäkringsbolagen oroas över cyberbrott, reglering och klimat

2023-09-22 – PwC välkomnar 500 nya medarbetare

2023-09-04 – Skattehanteringen fortsätter tynga svenska företag

2023-08-29 – Svenskarna dåligt rustade för ökade cyberhot

2023-08-03 – Ljusare utsikter för kapitalförvaltare

2023-07-10 – Var tredje företagare pressas av minskad efterfrågan

2023-07-06 – Oro för stigande elpriser i höst

2023-07-04 – Den globala tillväxttakten avtar inom underhållning och media

2023-06-28 – Svenska folket efterlyser högre säkerhet och mer reglering av AI

2023-06-26 – Svenskar mindre positiva till AI på jobbet och allt fler ställer krav på karriärutveckling

2023-06-26 – Ny kartläggning av Sveriges kommuner och regioner visar: Ekonomin allt större hinder för digital utveckling

2023-06-22 – Högsta avkastningskravet på börsplaceringar sedan finanskrisen

2023-06-19 – Bristande krisberedskap inom vården

2023-05-17 – Få företag arbetar aktivt för mångfald och inkludering

2023-05-17 – Positiv utveckling för europeiska storbolag

2023-05-05 – Var tredje företagare planerar att avyttra sitt bolag inom tio år

2023-04-27 – Allt fler kriser att hantera för näringslivet

2023-04-20 – PwC i ny global satsning på affärer som bidrar positivt till naturen

2023-04-17 – Hälften av Sveriges företag riskerar sin konkurrenskraft inom tio år

2023-04-12 – Få svenska företag målsätter det egna hållbarhetsarbetet

2023-04-11 – PwC har sammanställt cyberhoten under 2022

2023-04-04 – Klimatförändringarna snabbast växande hot mot europeiska företag 

2023-03-31 – Dämpad förväntan på tillväxt bland svenska familjeföretag – men många prioriterar hållbarhet

2023-03-16 – PwC i samarbete med Harvey för nya AI-lösningar

2023-03-09 – Allt fler incitamentsprogram kräver prestation

2023-02-07 – Färre ordförandekvinnor i storbolagens styrelserum

2023-02-15 – Svenska folket vill att näringslivet tar ett större samhällsansvar

2023-02-08 – Var tredje pensionsstiftelse redogör inte för konsekvenser av hållbara investeringar

2023-01-30 – Fortsatt högtryck för företagsaffärer under 2023

2023-01-18 – Rekordtapp i tillväxttro bland världens företagsledare

2023-01-06 – Svenska folket sätter privatekonomin i fokus under 2023

2023-01-05 – Närmare hälften av svenskarna planerar förändringar för klimatet under 2023

Kontakta oss

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier