Ljusare utsikter för kapitalförvaltare

2023-08-03

Efter några motiga år med vikande siffror, väntas den globala marknaden för fond- och kapitalförvaltare ta rejäl fart under de närmaste åren. Det framkommer i PwC:s rapport "Global Asset and Wealth Management Survey", med svar från 250 globala kapitalförvaltare och 250 institutionella investerare. Undersökningen visar även på att branschen kommer att fortsätta konsolideras rejält framöver.

Det globala förvaltade kapitalet har minskat med närmare tio procent sedan den senaste toppen 2021, vilket är den största minskningen på ett decennium. Nu väntas dock en mer gynnsam utveckling för branschen. Fram till och med 2027 spår PwC en årlig tillväxttakt med i genomsnitt fem procent, vilket innebär att förvaltat kapital kommer att omfatta ett belopp på drygt 147 000 miljarder dollar. I dagsläget är motsvarande siffra cirka 115 000 miljarder dollar.

– Det finns en del utmaningar för branschen, men också stora möjligheter. Det gäller att anpassa sig till förändrade förutsättningar. De företag som fokuserar på ny teknologi som AI och blockchain och arbetar med kundupplevelsen, kommer att vara väl positionerade för tillväxt, menar Daniel Algotsson som är branschansvarig för Asset & Wealth Management inom PwC Sverige.

Ökad konsolidering inom branschen

Som ett resultat av de stora behoven av omställning inom branschen sker nu strukturförändringar, och 2027 väntas de tio största kapitalförvaltarna globalt stå för närmare 50 procent av det förvaltade kapitalet i världen. Det här motsvarar en ökning på cirka 20 procent i förhållande till andelen i dag.

– Det här är en utveckling som drivs av kostnadspress och enorma stordriftsfördelar. Som ett resultat av detta anger 73 procent av kapitalförvaltarna att de överväger strategiska förvärv eller samgåenden med andra förvaltare i närtid. Ofta handlar det om att få tillgång till nya kundsegment, ta ytterligare marknadsandelar och hantera risker, berättar Daniel Algotsson.

Robotrådgivning når nya rekordnivåer

Undersökningen visar även att 90 procent av kapitalförvaltarna redan använder så kallad disruptiv teknologi såsom AI och blockchain. Robotrådgivningen kommer också att mer än fördubblas till 2027, och då omfatta 5 900 miljarder dollar.

– Vi ser just nu enorma utmaningar för fond- och kapitalförvaltningsbranschen mot bakgrunden av den ekonomiska och geopolitiska situationen med en hög inflation, stigande räntor och volatila marknadsförhållanden. Kapitalförvaltare måste anpassa sig till en ny verklighet. Vinnarna är de som ställer om och använder ny teknologi, hittar vägar till nya och befintliga kunder, samt levererar bra kundupplevelser med hög avkastning, avslutar Daniel Algotsson 

Om PwC:s "Global Asset and Wealth Management Survey"

I den globala undersökningen medverkar 250 kapitalförvaltare och 250 institutionella investerare.  Undersökningens syfte är att ge svar på hur branschen hanterar aktuella förändringar när det gäller makroekonomi och affärsklimat, samt ge insikter om den väntade utvecklingen framåt.

Respondenterna täcker ett brett storleksmässigt spektrum, där fler än hälften hanterar tillgångar på över 10 miljarder dollar. Representanter för allmänna och privata pensionsfonder står för drygt 60 procent av svaren från institutionella investerare. Här kan du läsa mer om rapporten: Global Asset and Wealth Management Survey 2023.

"Det finns en del utmaningar för branschen, men också stora möjligheter. Det gäller att anpassa sig till förändrade förutsättningar. De företag som fokuserar på ny teknologi som AI och blockchain och arbetar med kundupplevelsen, kommer att vara väl positionerade för tillväxt."

Daniel Algotsson, branschansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige
Daniel Algotsson, PwC

Kontakta oss

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier