Riskkapitalägda bolag växer snabbare än börskonkurrenterna men har utvecklingspotential inom ESG-området

kvinna på väg till möte om riskkapitalägda bolag

Riskkapitalägda portföljbolag står för en avsevärt större sysselsättningstillväxt jämfört med snittet för börsbolag på Nasdaq OMX Stockholm. Portföljbolagen ligger långt fram när det gäller införandet av policydokument och riktlinjer för etiska affärsprinciper. Samtidigt återstår en del arbete med jämställdhet och klimat. Det här är några av resultaten i en rapport från PwC och Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA), där 139 av SVCA-medlemmarnas portföljbolag jämförts med börsbolag.

– Riskkapitalfonder har en viktig roll i att driva sysselsättningen. Tillväxten har tagit ett rejält kliv framåt sedan förra undersökningen 2021, och vi ser en ökning på tolv procentenheter, säger Isabella de Feudis, vd på intresseorganisationen för riskkapitalfonder SVCA. 

Riskkapitalfonder har varit effektiva i att införa och upprätthålla en hög nivå på policydokument för arbete med antikorruption. 83 procent av portföljbolagen svarar att de har infört policies, jämfört med 77 procent av börsbolagen.  

– Branschens långvariga fokus på etisk affärspraxis i portföljbolagen har givit resultat. Ett exempel är att antikorruption nu är ett vanligt inslag i ägarbolagens onboardingprogram. Vissa bolag omfattas även av hårdare lagstiftning och krav på att införa due diligence-processer kopplat till mänskliga rättigheter. Det här är ett område som kommer att ta allt större plats på bolagens agendor, säger Fredrik Lindblad, advisory partner på PwC.

Samtidigt finns det områden där riskkapitalfonder fortfarande ligger efter börsbolagen. Andelen kvinnor i portföljbolagens ledningsgrupper har ökat med två procentenheter och på styrelseposter med fyra procentenheter men genomsnittet är lägre än för börsbolagen.

– I rapporten framkommer att stora steg tagits när det gäller yngre medarbetare, där jämställdhet nästan uppnåtts men förändringsarbete kvarstår för ledande befattningar, säger Monalotte Theorell Christofferson, styrelseordförande i SVCA.

På klimatsidan är portföljbolagen mer utsläppsintensiva än sina börsnoterade motsvarigheter, trots en rad initiativ och höga ambitioner. Flera bolag uppger att de satt klimatmål i linje med internationella standarder såsom Science Based Targets initiative, och att de mäter utsläpp samt driver frågan aktivt gentemot portföljbolagen. Effekterna av dessa initiativ och tillhörande aktiviteter syns dock inte ännu i redovisade klimatdata.

– Riskkapitalfonderna uppger att kommersiella incitament delvis ligger bakom ett aktivt hållbarhetsarbete, och deras inställning är att aktiviteterna driver en högre värdering. Branschen har förutsättningar att ta ledartröjan när det gäller nya metoder för effektmätning av hållbarhet då deras aktiva ägande syftar till att driva förändring och värdeskapande. Resultaten kan sedan appliceras på portföljbolagen. På så sätt kan de underlätta investeringar som ger långsiktiga och positiva effekter utöver ekonomisk avkastning, menar Fredrik Lindblad.

Om studien

Rapporten har tagits fram av PwC i samarbete med Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA), och bygger på insamlade data och intervjuer med svenska riskkapitalfonder med avseende på ESG-aktiviteter inom deras svenska portföljbolag. Studien genomfördes mellan maj och oktober 2023. Totalt medverkade 14 av SVCA:s medlemmar och 139 portföljbolag baserade i Sverige.

Kontakta oss

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad

Strategy & Innovation, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 18

Sofia Leffler Moberg

Sofia Leffler Moberg

Rådgivare, hållbarhetsexpert, PwC Sverige

Tel 0721-44 61 42

Theodora Frisk

Theodora Frisk

ESG | Social and Sustainable Supply Chain, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 74

Följ oss i sociala medier