Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag 2019

kvinna håller i surfplatta

PwC genomför sedan 2002 en undersökning av de beslut om att införa aktierelaterade incitamentsprogram som tas på bolagsstämmor i noterade bolag. Studien omfattar de reglerade marknadsplatserna NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM-börsen, samt den alternativa marknaden First North.

Årets studie visar på ett fortsatt stort intresse för aktierelaterad ersättning bland noterade bolag. Exempelvis har 71 procent av bolagen på Large Cap föreslagit nya program under 2019 eller har utestående program sedan tidigare. Grafen här nedan illustrerar andelen bolag med nya eller redan utestående program på Large Cap över den senaste femårsperioden.

Sedan vi började bevaka utvecklingen år 2002 har andelen aktieprogram ökat successivt fram till år 2013. Därefter har andelen aktieprogram visat en försiktigt nedåtgående trend, till fördel för en ökad andel teckningsoptionsprogram.

Om detta och mycket mer kan du läsa i 2019 års version av PwC:s studie "Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag".
 

Kontakta oss

Magnus Lidén

Magnus Lidén

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 07

Följ oss i sociala medier