Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag 2018

kvinna håller i surfplatta

PwC genomför sedan 2002 en undersökning av de beslut om att införa aktierelaterade incitamentsprogram som tas på bolagssstämmor i noterade bolag. Studien omfattar de reglerade marknadsplatserna NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM-börsen, samt den alternativa marknaden First North.

Vi ser ett ökande intresse för aktierelaterad ersättning. 71 procent av bolagen på Mid och Large Cap har föreslagit nya program under 2018 eller har utestående program sedan tidigare. Se graf nedan över nya och utestående program på Large Cap.

Sedan vi började bevaka utvecklingen år 2002 har andelen aktieprogram ökat successivt över åren fram till 2013. Därefter har andelen aktieprogram haft en försiktigt nedåtgående trend. Antalet teckningsoptionsprogram har ökat de senaste åren.

Om detta och mycket mer kan du läsa i 2018 års version av PwC:s studie "Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag".
 


Beställ den tryckta rapporten

erika.jacobsson@pwc.com

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Magnus Lidén

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 07

Följ oss i sociala medier