Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag

kvinna och man framför byggnad


PwC genomför sedan 2002 en undersökning av de beslut som tas på bolagsstämmor i noterade bolag om att införa aktierelaterade incitamentsprogram. Sedan 2007 omfattar studien de reglerade marknadsplatserna NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM-börsen, samt den alternativa marknaden First North.

Under årets tre första kvartal 2017 fattade närmare en tredjedel (27 procent) av de noterade bolagen beslut om nya aktierelaterade program. Inkluderar man de noterade bolag som redan har utestående program ökar andelen till nästan hälften (46 procent). 

Om detta och mycket mer kan du läsa i 2017 års version av PwC:s studie "Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag".

Trevlig läsning!

 


Beställ rapporten

Aktierelaterade incitamentsprogram

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Magnus Lidén

, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 07

Följ oss i sociala medier