PwC:s Energiprisindex

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.
 

Syftet är att ge basindustrin en överblick över prisutvecklingen av samtliga betydande energislag som industrin i dag använder. Indexet ger en indikation på det sammanvägda kostnadsläget och ökar förståelsen för hur energi påverkar den svenska basindustrins konkurrenskraft.

PwC:s Energiprisindex är endast en indikator på industrins sammanvägda kostnadsutveckling, indexet speglar med andra ord inte ett specifikt bolag eller branschens totala kostnadsbild.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier