PwC:s Energiprisindex juni 2014

2014-06-09

Energiprisindex sjönk med 4,6 procent sedan föregående månad vilket indikerar de lägsta energipriserna för industrin sedan juli 2012.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • PwC:s Energiprisindex sjönk för fjärde månaden i rad med en nedgång på 4,6 procent.
  • Oljepriset gick under perioden upp med 1,2 procent för att nå årshögsta notering under maj. Geopolitisk oro, med Ukraina och Libyen i fokus, driver denna utveckling.
  • Elpriset sjönk med 1,3 procent från redan låga nivåer. Begränsningar i transmissionsnätet i Norge samt hög norsk vattenproduktion
    bidrog starkt till denna utveckling.
  • Fjärrvärmepriserna sjönk under perioden med 13,4 procent, mycket på grund av den varma väderleken.
  • Även priset på utsläppsrätter sjönk med 6,6 procent under perioden. En bidragande faktor till denna nedgång var det bestående överskottet av utsläppsrätter samt spekulativ försäljning. EU-kommissionens utspel om ytterligare marknadsreformer innan 2021 motverkade delvis denna nedjustering.
Följ oss i sociala medier