PwC:s Energiprisindex december 2015

2015-12-02

Energiprisindex minskade med 3,9 procent i november främst drivet av en nedgång i elpriset om 12,5 procent.
 

Priset på olja, naturgas, kol och el sjönk under november och har minskat med 30 procent eller mer de senaste tolv månaderna.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Oljepriset minskade 10 procent under november. Terminspriserna har därmed handlats under 50 dollar per fat de senaste tre månaderna. Marknaden förväntar sig inte att OPEC kommer sänka produktionen vilket talar för ett fortsatt lågt pris framgent.
  • Som ett resultat av höga temperaturer har efterfrågan minskat på naturgas vilken drivit ned priserna något under månaden. Likt priserna för olja, el och kol har naturgaspriset fallit kraftigt sedan ett år tillbaka.
  • Elpriset sjönk med 12,5 procent under november. Temperaturen i Norden var under månaden betydligt över den normala vilket i kombination med en hög magasinfyllnadsgrad drev ned priset.
  • Priset på utsläppsrätter har stigit med relativt låg volatilitet sedan mitten av 2013. Prisförändringen under november var liten trots det kommande klimatmötet i Paris. Det tyder på att marknaden inte förväntar sig att mötet kommer resultera i någon betydande förändring.
Följ oss i sociala medier