PwC:s Energiprisindex november 2015

2015-11-09

Kraftigt ökade elpriser bidrog till att PwC:s Energiprisindex steg med 10,1 procent under oktober.
 

Elpriset steg med hela 52,9 procent från förgående månad till följd av sjunkande temperaturer och minskad tillrinning till vattenmagasin.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Energiprisindex ökade med 10,8 procent under oktober till följd av stigande elpriser.
  • Elpriserna ökade under månaden vilket gav kraftigt utslag i relation till de låga nivåer som varit under hösten. Sjunkande temperaturer och lägre tillrinning orsakade ökningen.
  • Under oktober beslutades att tre reaktorer ska tas ur drift fram till 2020, vilket motsvarar en 30% minskning av installerad effekt. Terminspriserna var dock opåverkade, vilket kan bero på att aktörerna på marknaden förväntade sig dessa beslut • Gaspriserna sjönk något bl.a. till följd av att utbudet ökade när ryska exporten till Ukraina återupptogs.
  • Priset på utsläppsrätter fortsatte att öka och ligger nu på sin högsta nivå sedan 2012. Ökningen beror på låga kolpriser samt att euron blivit starkare mot dollarn, vilket lett till att det är fördelaktigt för europeiska elproducenter att använda kolkraft.
Följ oss i sociala medier