19th Annual Global CEO Survey – Engineering & Construction

2016-02-29


Företagsledare inom entreprenadbranschen är avvaktande inför årets tillväxtmöjligheter på grund av de hotande politiska riskerna.

De ser kunderna som sina viktigaste intressenter, tillsammans med myndigheter, konkurrenter och investerare. Teknik, klimatförändringar och urbanisering förändrar förväntningarna, och förtroendet är ett fortsatt problem för branschen. 

Dagens företagsledare verkar i ett företagsklimat som blir allt mer komplicerat att läsa av och anpassa sig till

Myndigheternas reaktion på skulder och underskott toppar listan över de krafter som företagsledare inom entreprenadbranschen måste hantera – 77 % är oroliga för att detta ska hota tillväxten och 39 % är extremt oroliga, vilket är högre än i urvalet som helhet. Detta återspeglar hur viktigt det är för branschen att myndigheterna spenderar pengar på infrastruktur i form av bland annat vägar och broar.

Därefter kommer överreglering och geopolitisk osäkerhet. Föga överraskande är att ledarna är mycket mer oroliga för stigande räntor, vilket kan dämpa både bostadsbyggandet och det kommersiella byggandet. Detta är risker som i stor utsträckning ligger utanför företagens kontroll, precis som den ekonomiska tillväxten – den främsta indikatorn för framtida tillväxt inom sektorn.

Det här året förväntar sig endast 23 % av ledarna att den globala ekonomin kommer att växa, vilket är en liten nedgång från 28 % förra året. Därför är det inte förvånande att de kortsiktiga förtroendenivåerna har sjunkit i år. Endast 27 % är mycket säkra på tillväxt under de kommande 12 månaderna, en nedgång från 41 % förra året. Mindre än hälften ledarna tror att det kommer att finnas bättre tillväxtmöjligheter för deras företag än för tre år sedan, klart under det övergripande genomsnittet på 60%. Samtidigt anser 64% att hoten har ökat.

Följ oss i sociala medier