Engineering growth: Fourth-quarter 2015 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

2016-04-04

Affärsaktiviteten fortsatt stark

Affärsaktiviteten fortsatte vara stark inom entreprenad- och fastighetsbranschen år 2015 med 227 affärer, samtidigt som medeltalet för affärsvärdena minskade som ett resultat av förvärvet av mindre aktörer vid affärer som syftade till att förbättra produkterbjudanden och expandera geografisk täckning inom entreprenad- och fastighetsbranschen.

 

Höjdpunkter från kvartalsanalysen:

  • Byggföretagen fortsatte primärt med att bevara fokus på att förbättra sina kärnkompetenser.
  • I fjärde kvartalet var företag inom byggmaterial aktiva med åtgärder inom fusioner och förvärv för att stärka sina marknadspositioner och affärsverksamheter.
  • Icke-kärnverksamheter belystes när företagen fokuserade på åtgärder för kärnverksamheten antingen som strategisk sammanlänkning eller som ett resultat av påtryckningar från styrelsen.
  • Trots en knackig start i början av året, som berodde på hårt vinterväder, förväntades byggproduktionen öka med 6% år 2015.
  • Sektorn för kommersiella byggnader är i en tillväxtfas, i huvudsak driven av efterfrågan av industriella byggnader, kontorsbyggnader och övriga kommersiella byggnader.
  • Samtidigt som affärsvärdet för kategorierna anläggningsbyggnad och byggnadsmaskineri minskade med mer än hälften, till respektive 23,1 miljarder USD (från 49,9 miljarder USD år 2014) och 20,9 miljarder USD (från 45,7 miljarder USD år 2014). 
Följ oss i sociala medier