Engineering growth: Third-quarter 2014 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

2014-10-27

Under det tredje kvartalet 2014 genomfördes ett stort antal M&A-transaktioner (fusioner och förvärv). Samma höga antal har inte förekommit sedan 2007.

  • 66 affärer detta kvartal (värderade till 50 miljoner dollar eller mer) är rekordnivå för branschen.
  • Antalet affärer är högst sett till enskilt kvartal sedan åtminstone 2007.
  • Affärsvärdet fortsatte sin uppåtgående trend på totalt 27,8 miljarder dollar, en 100-procentig ökning jämfört med tredje kvartalet 2013.

Engineering growth är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom entreprenadbranschen. Den ger en översikt över de senaste M&A-resultaten och förväntningarna inför framtiden.

Följ oss i sociala medier