Entreprenadbarometern 2015

2015-05-07

Svenska bygg- och anläggningsbranschen har ett lågt förtroende för utländska underentreprenörer, man upplever det som problematiskt att rekrytera och behålla kvinnor och en majoritet av branschen upplever att det finns korruptionsrisker. Det och mycket annat framgår i årets upplaga av PwC:s Entreprenadbarometer.

Årets undersökning är den fjärde i ordningen och den första som vänder sig till verkställande direktörer inom entreprenadbranschen. Syftet med Entreprenadbarometern är att bidra till ökad kunskap inom branschen genom att belysa aktuella trender och kommande utmaningar – allt för att identifiera och bygga värde för våra kunder och branschens aktörer.

- Trots att det finns en del utmaningar kan vi konstatera att det går bra för sektorn, närmare 7 av tio respondenter tror på nya investeringar i bostäder det närmaste året säger och nästan lika många, 6 av 10, tror på nya investeringar i infrastruktur säger Peter Lindstrand, ansvarig för entreprenadbranschen på PwC.

Sammanfattande resultat från Entreprenadbarometern 2015

  • Prisfaktorn har fortfarande en allt för stor betydelse vid offentliga upphandlingar och otydliga anbudsunderlag gör det svårt för anbudsgivarna att bedöma risk
  • Svågerpolitik och förmåner uppfattas som de största korruptionsriskerna och många företag ser risker med informationsläckage hos beställaren vid upphandlingar
  • 44 procent av respondenterna anger ”långa planprocesser” som hinder för ett ökat bostadsbyggande.
  • 4 av 10 (38 procent) anger kommande pensionsavgångar som den största utmaningen.
  • En femtedel anger att det är svårt att rekrytera kvinnor till branschen. Nästan lika svårt är det att behålla dem.
  • Hållbarhetsfrågor högt på agendan - nästan 6 av 10 anser att hållbarhetsfrågor främst är en affärsmöjlighet där det egna företaget kan vinna konkurrensfördelar.

Om undersökningen

Entreprenadbarometern baseras på telefonintervjuer med 100 vd:ar (CEO:s) på företag inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige, till skillnad från tidigare år då frågorna ställts till företagens ekonomichefer (CFO:s). Målgruppsförändringen gör att resultatet inte går att jämföra med tidigare års undersökningar. Utöver detta har ett antal nya frågor lagts till. 70 procent av företagen har 20-49 anställda, 25 procent har 50-199 anställda och fem procent har 200 anställda eller mer. Intervjuerna gjordes under mars 2015.

Kontakta oss

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand

Branschansvarig bygg och anläggning

Tel 0709-29 31 97

Följ oss i sociala medier