Entreprenadbarometern 2016

2016-07-01

PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenadbarometern baseras på telefonintervjuer med 100 (CEO:s) på företag inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. I undersökningen har ambitionen varit att nå CEO. I de fall detta inte lyckats har CFO intervjuats. Undersökningen har komplet­terats med några nya frågor som lagts till. 68 procent av företagen har 20 till49 anställda, 28 procent har 50 till 199 anställda och 4 procent har 200 an­ställda eller mer. Intervjuerna gjordes under mars 2016. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen inom entreprenadbranschen genom att kartlägga dess utmaningar och hur den fungerar i nuläget. 

Följande avsnitt behandlas: 

  • Offentliga upphandlingar
  • Oegentligheter 
  • Kompetensförsörjning av personal och utländska aktörer på den svenska 
    marknaden 
  • Hållbarhet 
  • Bostadsbyggande 
  • Resultaten kompletteras med kommentarer från några av PwC:s främsta 
    specialister

Kontakta oss

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand

Branschansvarig bygg och anläggning, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 97

Följ oss i sociala medier