Industri 4.0: Byggandet av det digitala företaget – Viktiga resultat för teknik och bygg

2016-07-06


PwC:s titt på vad ledande befattningshavare i teknik- och byggföretag säger om den omvälvande inverkan som Industry 4.0 har på deras företag och sektorn i stort.

Vi går rakt på själva hjärtat i företagens sätt att tänka kring Industry 4.0. I en åtföljande rapport till PwC:s globala Industry 4.0-undersökning jämförde vi svaren från 397 ledande befattningshavare i teknik- och byggföretag världen över.  

I en bransch som ibland som ibland beskrivs som fokuserad på de direkta kortsiktiga utmaningarna som krävande kunder och komplexa projektleveranser utgör, ser vi att företagen investerar i långsiktig innovation som de förväntar sig ska resultera i betydande effektivitetsvinster, kostnadssänkningar och intäktsökningar. Vi tittar på vad teknik- och byggföretagen gör redan i dag, och de framsteg som de räknar med att göra de närmaste fem åren.

Kontakta oss

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand

Branschansvarig bygg och anläggning, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 97

Följ oss i sociala medier