K3 i praktiken

Bokföringsnämndens allmänna råd K3 är det nya huvudregelverket för redovisning i Sverige. Från och med 2014 ska K3 tillämpas av alla större företag och koncerner som inte följer det internationella regelverket IFRS. K3 ska tillämpas av alla större företag oavsett associationsform. Mindre företag kan välja att tillämpa det förenklade regelverket K2.

K3 är principbaserat och kapitlen är relativt korta och innehåller begränsat med detaljregler och vägledning – betydligt mindre än tidigare normgivning. Syftet med boken är att ge kompletterande vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K3:s regler och principer.

Du kan beställa boken här >>

omslag K3 i praktiken

Kontakta oss

Christian Stralström

Partner

Tel 0709-29 38 54

Följ oss i sociala medier