Behovet av kapitalförvaltare ökar i snabb takt

2017-07-05

kvinna och man utanför kontor


De aktörer inom kapitalförvaltningsbranschen som anammat ny teknik och förstått vikten av långsiktig strategi visar sig framgångsrika. Och allt fler förväntas använda sig av kapitalförvaltningstjänster år 2020. Det visar PwC-rapporten "Asset Management 2020: Taking Stock".
 

I PwC:s pinfärska publikation undersöker vi trender och hot inom kapitalförvaltningssektorn.
 

Rapporten "Asset Management 2020: Taking Stock" visar att fler konsumenter förväntas använda sig av kapitalförvaltningstjänster år 2020. Det innebär att mängden förvaltat kapital ökar snabbare än den ursprungliga prognosen, från 63,9 biljoner amerikanska dollar till 111,2 biljoner amerikanska dollar världen över år 2020.
 

Fånga hoten inom branschen

Några av hoten som målas upp i den globala rapporten är kravet på ökad transparens, regleringar och hårdare konkurrens rörande avgifter, vilket leder till marginalpress. Hotbilderna är inte nya, men takten på förändring har ytterligare skruvats upp.
 

Aktörer inom kapitalförvaltningssektorn är dessutom något sämre förberedda på effekterna av den snabba tekniska utvecklingen än aktörer inom andra sektorer.

"I Sverige ser jag, likt det som framgår av rapporten, framför mig fortsatt stigande kostnader för regelverksefterlevnad i kombination med minskade intäkter på grund av avgiftspress och att kunder i större utsträckning köper billigare indexprodukter"

Peter Nilsson, ansvarig för kapitalförvaltning på PwC Sverige.


Läs rapporten där förmögenhetsförvaltningen intervjuas om sin syn på nuläge och framtida utmaningar.

– Lyckosamma är de aktörer som är agila, anammat den nya tekniken och förstått vikten av långsiktig strategi, fortsätter Nilsson.
 

Läs rapporten där förmögenhetsförvaltningen intervjuas om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Håll ut i höst lanseras den kompletta rapporten.

– Lyckosamma är de aktörer som är agila, anammat den nya tekniken och förstått vikten av långsiktig strategi, fortsätter Nilsson.
 

Läs rapporten där förmögenhetsförvaltningen intervjuas om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Håll ut i höst lanseras den kompletta rapporten.

Kontakta oss

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier